Praktik

Vi söker uppsatspraktikanter

Vill du göra uppsatspraktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer?

Vi söker uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar samt biträda med administrativa uppgifter m.m.

Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjerätt samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Just nu söker vi uppsatspraktikanter till A- och B-perioden vårterminen 2021. För att bli aktuell som praktikant hos oss ser vi helst att du läst någon eller några kurser inom våra specialistområden samt har för avsikt att skriva din uppsats inom familjejuridik.

Närmare upplysningar lämnas av Karin Engström 08 667 61 67, karin@insulander-advokat.se eller Amanda Elestedt 08 667 61 67, amanda@insulander-advokat.se

Skriftlig ansökan med CV, personligt brev, betyg skickas till info@insulander-advokat.se.
Vi vill ha din ansökan senast 20 november men vi tillsätter praktikplatserna löpande.

Fåtölj och orkide