Praktik

Vi söker uppsatspraktikanter

Vill du göra praktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer?

Vi söker uppsats- och sommarpraktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar, biträda med administrativa uppgifter m.m.

Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjerätt samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi tar emot uppsatspraktikanter under höst- och vårterminernas a- och b-perioder samt sommarpraktikanter. För att bli aktuell som sommarpraktikant skall du ha läst minst 6 terminer på juristprogrammet.

Närmare upplysningar lämnas av Linnéa Frykler 08. 667 61 67 eller  linnea@insulander-advokat.se ,

Skriftlig ansökan med CV, personligt brev, betyg och önskemål om uppsatsperiod skickas till info@insulander-advokat.se.