Socialtjänstens utredningar i ärenden om barn

Mia Edwall Insulander medverkade den 4 september 2013 i Uppdrag granskning SVT ang. socialtjänstens utredningar i ärenden om barn.
Läs hela artikeln på SVT:s hemsida

Barnbidraget delas lika

Mia Edwall Insulander medverkade i Aktuellt den 30 maj 2013 och pratade om delat barnbidrag.

Allt fler föräldrar slåss om barnen i domstol

Mia Edwall Insulander medverkade i TV4 Nyhetsmorgon och talade där om att allt fler föräldrar slåss om barnen i domstol.

Barn i kläm i vårdnadstvister

Mia Edwall Insulander medverkade i P1-morgon den 19 december 2012. Reportaget handlar om att barnen ofta glöms bort när föräldarna strider i vårdnadstvister.

Lyssna på reportaget genom att klicka här.

Glöm inte barnen i vårdnadstvister

– Vart försvann barnperspektivet i föräldrarnas kamp? Den frågan ställer sig advokat Mia Edwall Insulander i en debattartikel om vårdnadstvister i aftonbladet.
Läs mer på Aftonbladet

Familjerättsdagen den 13 juni 2012

Lotta Insulander Lindh var kursledare och moderator för familjerättsdagen i VJS:s regi den 13 juni 2012.

Föredrag: “Deutsches und Schwedisches Familienrecht”

Alexandra Lyckman håller föredrag med tyska kollegan Marcus Stützer om likheter och skillnader i den svenska och tyska familjerätten.

Debatt om vårdnadstvister i SVT1

Mia Edwall Insulander medverkade i en debatt om vårdnadstvister i Debatt, SVT1, den 16 februari 2012.
Se TV-inslagen med Mia här

Tidskriften Advokaten Nr 3 2012: “Pro bono: Advokater i det godas tjänst”

Alexandra Lyckman intervjuas om arbete pro bono.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-3-2012-Argang-78/Advokater-i-det-godas-tjanst/

Samarbete med Läkare Utan Gränser

Sedan april 2012 har Läkare Utan Gränser valt att ta extern hjälp i de ärenden där organisationen förekommer som testamentstagare.

Efter anbudsförfarande föll valet på Insulander Lindh Advokatbyrå. Båda parter ser fram emot ett gott samarbete.