Amanda Elestedt

Jurist

Amanda Elestedt arbetar med byråns alla rättsområden och åtar sig uppdrag som

  • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
  • Medlare i familjemål
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Amanda Elestedt tog sin juristexamen vid Uppsala universitet i mars 2019 och arbetar på advokatbyrån sedan augusti 2019. Under utbildningen fördjupade Amanda sig i familjerätt och internationell privat- och processrätt. Hon skrev sitt examensarbete om principen om barnets bästa i den europeiska internationella privat- och processrätten. Samtidigt som Amanda skrev sitt examensarbete praktiserade hon på advokatbyrån.

Under studietiden har Amanda Elestedt bl.a. engagerat sig i föreningen Vittnesstöden som arbetar med att erbjuda stöd till människor i anslutning till en rättegång.