Anna Rainer (f.d. Östberg)

Advokat

Anna Rainer (f.d. Östberg) åtar sig uppdrag som

  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Anna Rainer är särskilt inriktad på familjerätt, brottmål och socialrätt.

Anna Rainer har erfarenhet av komplicerade familjerättsliga mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt även mål rörande verkställighet och utdömande av vite. Utöver detta har Anna även kompetens inom mål som rör sexual- och våldsbrott och besitter stor kunskap kring vad det innebär att företräda barn i brottmålsprocessen. Med en processvana från domstol och specialistkunskap inom familjerätt och brottmål är Anna van att företräda klienter inom parallella rättsprocesser.

Anna Rainer har även en gedigen kunskap kring socialrättsliga frågor och mål och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Anna Rainer tog sin juristexamen på Stockholms universitet 2014. Hon började arbeta på advokatbyrån i maj 2019 och har dessförinnan arbetat som barnrättsjurist på Rädda Barnen mellan 2017-2019. Under åren 2015-2017 arbetade Anna som biträdande jurist på Advokatbyrån Elisabeth Fritz.