Anna Rainer (f.d. Östberg)

Advokat

Anna Rainer (f.d. Östberg) åtar sig uppdrag som

  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Internationell familjerätt
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Ekonomisk familjerätt
  • Offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Anna Rainer är särskilt inriktad på familjerätt (inkl. internationell familjerätt) och brottmål. Anna åtar sig även ärenden inom ekonomisk familjerätt och uppdrag som offentligt biträde i socialrättsliga mål.

Anna Rainer har stor erfarenhet av komplicerade tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Utöver detta har Anna även kompetens inom internationella ärenden som rör olovligt bortförande och kvarhållande av barn enligt Haagkonventionen.

Anna Rainer är medlem i advokatsamfundet sedan år 2021 och tog sin juristexamen på Stockholms universitet 2014. Hon började arbeta på advokatbyrån i maj 2019 och har dessförinnan arbetat som barnrättsjurist på Rädda Barnen mellan 2017-2019. Under åren 2015-2017 arbetade Anna Rainer på Advokatbyrån Elisabeth Fritz.