Karin Engström

Administration & Marknadsföring

Karin Engström arbetar med advokatbyråns administration och marknadsföring samt bistår byråns jurister i administrativa frågor.

Karin Engström diplomerades 1992 från IHR (Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning) samt har en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Hon har bl. a. arbetat 10 år på Telia som projektledare och informationschef. Efter drygt 15 år i London, England, återvände hon till Sverige och arbetslivet, då som kontors- och marknadsansvarig på en mindre affärsjuridisk advokatbyrå. I juni 2018 började hon arbeta på Insulander Lindh Advokatbyrå.