Linnéa Frykler Abazi

Advokat

Linnéa Frykler Abazi åtar sig uppdrag som

  • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Medlare enligt föräldrabalken
  • Bodelningsförrättare
  • Boutredningsman
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Linnéa Frykler Abazi arbetar inom advokatbyråns alla rättsområden, inklusive den internationella familjerätten.

Linnéa Frykler Abazi har erfarenhet av komplicerade familjerättsliga mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt bodelningar och boutredningar. Linnéa Frykler Abazi har även erfarenhet som medlare mål enligt föräldrabalken och i bodelningar. I september 2020 genomgick Linnéa Frykler Abazi en 50 timmar lång utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Vidare har Linnéa Frykler Abazi erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädande för barn.

Linnéa Frykler Abazi tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016. Under utbildningen fördjupade Linnéa Frykler Abazi sig i ekonomisk familjerätt och barnrätt. Hon skrev sitt examensarbete inom internationell privat- och processrätt med inriktning på tillämpningen av arvsförordningen. Samtidigt som Linnéa gjorde sitt examensarbete praktiserade hon på advokatbyrån.

Efter juristexamen har Linnéa Frykler Abazi genomfört tingstjänstgöring under två år vid Blekinge tingsrätt. Hon arbetade då med flertalet olika mål såsom t.ex. vårdnad-, boende- och umgängestvister, arvstvister, verkställighet av dom enligt föräldrabalken samt brottmål.

Linnéa Frykler Abazi började på advokatbyrån i september 2018 och blev advokat år 2021.