Linnéa Frykler

Advokat (föräldraledig f.n.)

Linnéa Frykler åtar sig uppdrag som

  • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Linnéa Frykler arbetar med advokatbyråns alla rättsområden, bl a ekonomisk familjerätt, vårdnad-, boende- och umgängesfrågor samt arvsrätt. Hon biträder advokaterna i boutredningar, bodelningar, medling i familjemål och migrationsrättsliga mål. Vidare åtar sig Linnéa att upprätta äktenskapsförord, testamente och samboavtal.

Linnéa Frykler tog sin juristexamen vid Uppsala universitet i mars 2016. Under utbildningen fördjupade Linnéa Frykler sig i ekonomisk familjerätt och barnrätt. Hon skrev sitt examensarbete inom internationell privat- och processrätt med inriktning på tillämpningen av arvsförordningen. Samtidigt som Linnéa gjorde sitt examensarbete praktiserade hon på advokatbyrån.

Efter juristexamen har Linnéa Frykler genomfört tingstjänstgöring under två år vid Blekinge tingsrätt. Hon arbetade då med flertalet olika familjerättsliga mål såsom t.ex. vårdnad-, boende- och umgängestvister, arvstvister samt verkställighet av dom enligt föräldrabalken.