Brottmål

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott? Överväger du att polisanmäla? Då behöver du ett målsägandebiträde som tillvaratar dina rättigheter och hjälper dig i kontakt med polis, åklagare och domstol.

För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt!

Du kan själv begära att få en viss advokat/jurist som målsägandebiträde och domstolen förordnar i de flest fall den personen att företräda dig. Kostnaden för målsägandebiträde står i princip alltid staten för vilket betyder att du inte behöver betala för ditt biträde. Om du inte begär en särskild jurist utser domstolen ett målsägandebiträde ur sina förordnandelistor.

Vi på Insulander Lindh Advokatbyrå har lång erfarenhet av att företräda personer som utsatts för brott.

Som målsägandebiträde tar vi snabbt kontakt med dig och bokar in ett första möte där vi går igenom din situation, gällande rätt och hur en förundersökning och förhandling i domstol går till. Vi är med vid polisförhör och sköter kontakterna med utredare och åklagare för din räkning. Om åtal väcks förbereder vi dig inför förhandlingen, förbereder skadeståndsanspråk tillsammans med dig och biträder dig under förhandlingen i domstol.

Det är viktigt att du kan känna dig trygg under förundersökningen och att du är förberedd på hur förhandlingen kommer att gå till.

Vi drivs av kunskap, erfarenhet och stort engagemang för våra klienter! Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare förordnas av domstolen om det finns anledning att anta att ett barn under 18 år har blivit utsatt för brott som kan ge fängelse och en vårdnadshavare misstänks för brottet eller om det kan befaras att vårdnadshavaren, på grund av sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer tillvarata barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar tillfälligt vårdnadshavarens rätt att företräda barnet under förundersökningen och efterföljande rättegång. Det kan innefatta kontakter med bland annat polis, åklagare, domstol och socialtjänst. Det är den särskilda företrädaren som är med barnet under polisförhör, eventuella läkarbesök och liknande under förundersökningen. Den särskilda företrädaren bistår även barnet om åtal väcks, företräder barnet vid rättegången och framställer eventuella skadeståndsanspråk.

Vi på Insulander Lindh Advokatbyrå har lång erfarenhet av uppdrag som särskild företrädare och är med våra erfarenheter och personliga egenskaper särskilt lämpade att företräda barn i utsatta situationer. Kostnaden för särskild företrädare betalas av staten.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.

Försvarare

Är du misstänkt för ett allvarligt brott? Då har du rätt till en offentlig försvarare som företräder dig och tillvaratar dina rättigheter under förundersökningen och vid en huvudförhandling i domstol om åtal väcks.

För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt!

En offentlig försvarare utses av domstolen, antingen på begäran från den misstänkte eller utifrån domstolens förordnandelistor för försvarsadvokater. Domstolen förordnar i de flesta fall den advokat som begärs.

Försvarsadvokatens uppdrag är att bistå dig vid polisförhör och i kontakterna med bland annat polis, åklagare och domstol under förundersökningen. Om åtal väcks företräder vi dig inför och under förhandlingen.

Beroende på utgången i målet och den misstänktes ekonomiska förhållanden kan den misstänkte själv få betala för delar av eller hela kostnaden för försvarsadvokaten i samband med domen. Du har även möjlighet att själv bekosta en privat försvarare.

Som offentliga försvarare är vi väl förberedda och noggranna. Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen och rättigheter!

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.