Familjerätt

Familjerätten är ett rättsområde som omfattar många olika delar.

Ekonomisk familjerätt omfattar t ex bodelningar, underhållsfrågor, äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnader, gåvobrev. Läs mer under Ekonomisk familjerätt

Frågor gällande Vårdnad, boende och umgänge med barn uppkommer ofta i samband med separation eller skilsmässa. Vi kan dock även hjälpa till vid adoptioner, faderskapsfrågor eller surrogatföräldraskap.

Inom arvsrätten hanteras bl a testamenten, bouppteckningar, förskott på arv, laglottsfrågor, boutredningar och förvaltning av dödsbon. Läs mer om vad vi kan hjälpa till med under Arv och testamente

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt tillämpas när olika länders lagstiftning aktualiseras i ett och samma rättsförhållande. Många relationer idag har internationella inslag, t. ex. om man sammanlever och bosätter sig över nationalitetsgränserna. Det är då särskilt viktigt att veta vilket lands lag som gäller, t. ex. vid separation eller dödsfall. Även hur man upprättar avtal som gäller i respektive land och hur domar och beslut är verkställbara i ett annat land är frågor som faller under den internationella privaträtten. Bortförande av barn är också ett område inom den internationella familjerätten där byrån har särskild erfarenhet.