Arv och testamente

Advokatbyrån biträder i alla frågeställningar som kan behöva hanteras i samband med ett dödsfall såsom boutredning, bouppteckning, förvaltning av dödsboet och arvskifte. Våra advokater har lång erfarenhet av dessa frågor, både från advokatyrket men också från myndighet och bank. Vi har även stor erfarenhet av internationella dödsbon.

Vi åtar oss gärna förordnanden som boutredningsman och uppdrag som medlare.

Vi ger råd och upprättar dokument i syfte att förebygga framtida konflikter, såsom testamenten, gåvohandlingar, äktenskapsförord, samboavtal och samäganderättsavtal. Det är oftast en särskilt god investering att anlita kvalificerad juridisk hjälp för att skriva sitt testamente. Detta gäller i regel oavsett om du är gift, sambo eller ensamstående. Särskilt viktigt kan det vara för sambor, som annars inte ärver varandra, eller för gifta par som har egna barn sedan tidigare, så kallade särkullbarn. Ett korrekt upprättat testamente hjälper dina anhöriga och minskar risken för framtida osämja och tvister. Ett testamente är en strikt formbunden handling som får långgående konsekvenser då det kan sätta den legala arvsordningen ur spel. Ett testamente ska ge klara besked till de som har att hantera kvarlåtenskapen, det ska vara upprättat i enlighet med lagens krav och det ska förvaras på en betryggande plats.

Advokatbyrån har dessutom stor vana att företräda klienter som ombud vid tvister som kan uppkomma både i domstol och utanför domstol, gällande arv, testamente, bodelning och arvskifte. Det kan gälla klander av testamente, frågan om ett testamente är återkallat eller inte, kränkningar av laglotten samt andra typer av tolknings- eller tillämpningsfrågor som är knutna till arvsituationen.

Vi drivs av kunskap, erfarenhet och stort engagemang för våra klienter! Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.