Text skriven av ett barnVårdnad, boende och umgänge med barn

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågor kring vårdnaden om barnen samt hur de ska bo och umgås med sina föräldrar.

Vi på Insulander Lindh advokatbyrå är specialiserade på och har lång erfarenhet av att hjälpa och företräda föräldrar i frågor rörande barns boende, umgänge och vårdnad. Vi biträder föräldrar som ombud vid tvist i domstol rörande barn men ger också konsultationer om man behöver rådgivning eller har funderingar kring barnens situation och hur man kan lösa den på bästa sätt. På Insulander Lindh advokatbyrå erbjuder vi också medling om föräldrar vill komma gemensamt för att diskutera en överenskommelse rörande barnen.

Frågor om vårdnad boende och umgänge ska alltid avgöras utifrån barnets bästa. Alla barn är olika och förutsättningarna skiljer sig från fall till fall varför det är viktigt att diskutera igenom det enskilda ärendet innan man bestämmer hur och på vilket sätt man bör gå vidare. Om du kontaktar Insulander Lindh advokatbyrå vill vi därför ha ett första rådgivningsmöte, helst personligt men om det inte finns förutsättningar för det kan det ske per telefon. Vid första besöket går vi igenom din och dina barns situation, gällande rätt, svarar på frågor samt ger en bedömning och rekommendation utifrån det enskilda ärendet. Den första konsultationen betalar man själv men vid fortsatt biträde kan man eventuellt ansöka om rättsskydd eller rättshjälp vilket vi också går igenom vid det första mötet.

Vi har stor erfarenhet och kunskap av mål om barn och har varit specialiserade på vårdnadsmål sedan år 1980 då Lotta Insulander Lindh grundade advokatbyrån. Vi drivs av ett stort engagemang och brinnande intresse för barnärenden och utgår alltid från klienten och barnets bästa. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på tel 08- 667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.