Litet barn i sandlåda tittar utLVU (Lagen om vård av unga)

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller genom barnets eget beteende finns möjlighet att tvångsomhänderta barnet med stöd av lagen om vård av unga (LVU) under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg genom samtycke.

Om du som förälder riskerar att få ditt barn omhändertaget enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar din rätt. Även barnet/den unga har rätt till ett offentligt biträde/ställföreträdare som för barnets talan och bistår barnet.

Vi på Insulander Lindh Advokatbyrå åtar oss uppdrag som offentligt biträde och även ställföreträdare för barn/unga. Du kan ta kontakt med oss för rådgivning eller begära att få någon av våra jurister som är specialiserad på LVU förordnad som offentligt biträde/ställföreträdare för dig. Förvaltningsrätten förordnar i princip alltid den jurist som begärs. Kostnaden för det offentliga biträdet/ställföreträdaren står staten för.

Vi känner ett stort engagemang för våra klienter och gör vårt yttersta för att tillvarata deras rättigheter! Om du har frågor eller funderingar kring LVU är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vid dig omgående.