Anteckning - Världens bästa advokatbyråMedling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Medlare bistår parter som befinner sig i en konflikt genom att hjälpa dem att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.

Advokatbyrån åtar sig både uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesmål samt uppdrag direkt från parterna i frågor som gäller barn eller ekonomisk familjerätt. Parter som inte vill gå till domstol utan använda sig av medling för att försöka hitta en samförståndslösning kan kontakta oss direkt. Ni bokar då medlingen tillsammans.

Parter som väljer medling som konflikthanteringsmetod behåller kontrollen över sin konflikt. Parterna har som regel bättre förutsättningar att fatta bra beslut om sina angelägenheter än utomstående auktoriteter. Ofta är parterna mer benägna att hålla träffade överenskommelser om de själva är ansvariga för beslutsprocessen.

Advokatbyrån har en unik kompetens av medling i familjemål och förordnas ofta som medlare av domstol.

Vi medlar enligt konferensmetoden vilket innebär att parterna som huvudregel deltar tillsammans och träffar två medlare vid ett förutbestämt antal tillfällen. Under medlingssamtalen kan en del av samtalen föras enskilt med en part.

Om parterna kommer överens kan vi hjälpa till att upprätta avtal och överenskommelser, t ex vårdnads-, boende-, umgängesavtal, överenskommelser om kommunikation, avtal om underhåll, bodelning eller arvskifte. Där det är aktuellt kompletterar vi med information om hur ni ska göra för att avtalet ska bli gällande och verkställbart.

Vårt medlingspaket består i en kombination av juridik, empati, pedagogik och lyhördhet, där våra erfarna jurister bidrar med sin kunskap och erfarenhet till en lösning som ska passa just er situation.

Vi har medlare som är särskilt tränade i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Vi utbildar även blivande medlare.

Välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så berättar vi mer om tillvägagångssätt samt uppskattad kostnad.