Migration

Ansöker du om asyl i Sverige? Då har du rätt till ett offentligt biträde som företräder dig och tillvaratar dina rättigheter i processen hos Migrationsverket och, om ärendet går vidare, hos migrationsdomstolarna.

Det offentliga biträdets huvudsakliga uppdrag är att förklara processens gång och på vilka grunder du kan få uppehållstillstånd i Sverige, att förbereda dig väl inför asylutredningen hos Migrationsverket och eventuell förhandling i domstol samt att argumentera för att du ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Om du blir tagen i förvar med anledning av ett beslut om ut- eller avvisning har du också rätt till ett offentligt biträde, som skyndsamt bistår dig i processen att försöka få dig bli släppt ur förvaret.

Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket, antingen på begäran från den enskilde eller utifrån Migrationsverkets förordnandelistor för offentliga biträden. Migrationsverket förordnar i de flesta fall den jurist som begärs. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en anhörig här i Sverige (t.ex. make/maka, sambo och/eller barn), arbetstillstånd, uppehållsrätt, visum eller svenskt medborgarskap har du inte rätt till ett offentligt biträde. Du måste då själv anlita och betala för ett privat ombud om du vill ha hjälp i den processen. Oftast räcker det dock med en kortare konsultation om en eller ett par timmar.

Vi på Insulander Lindh Advokatbyrå har lång erfarenhet av att företräda personer som ansöker om asyl eller har andra migrationsrättsliga ärenden och gör det med stort engagemang!

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.