Vi söker uppsatspraktikanter

Vill du göra praktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer?

Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjerätt samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Nu söker vi uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar, biträda med administrativa uppgifter m.m.

Närmare upplysningar lämnas av Hedvig Ansjön, hedvig@insulander-advokat.se

Skriftlig ansökan med CV, personligt brev, betyg och önskemål om uppsatsperiod skickas till info@insulander-advokat.se.