Pensioner behandlas olika i bodelningar beroende på hur de är ordnade. Allmän pension och premiepension ska inte tas upp i en bodelning. Har man däremot privat tecknade pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande (IPS) så ingår de i en bodelning om det inte bedöms att det skulle vara oskälig. Vad som är oskäligt är en juridisk bedömning och behöver avgöras från fall till fall.

Tjänstepensioner, som utgör en mycket viktig del av pensionen för många, får man ofta genom en försäkring som ens arbetsgivare tecknar. Sådan tjänstepension ingår vanligtvis inte i en bodelning. Här får man dock se upp lite om man själv eller ens make är företagare!

Högsta domstolen har 2022 i målet ”Bodelningen och konsultbolaget” klargjort att en tjänstepensionsförsäkring tecknad av ett företag som man har ett bestämmande inflytande över inte är undantagen från bodelning på samma sätt som andra tjänstepensioner. Företagaren behöver då visa att det skulle vara oskäligt att pensionsförsäkringen ingick i bodelningen för att den ska få undantas.

Det kan även finnas skäl att se närmare på situationer där en make löneväxlar i stor omfattning, och ersätter bodelningsbar lön med framtida ej bodelningsbara pensionsrätter.  

Om makar tycker att pensionsfördelningen dem emellan är ojämn, exempelvis för att en make arbetar mer medan en annan tar större ansvar för annat i deras liv, kan man ta till olika metoder för att utjämna skillnaden: överföra premiepension, spara pengar som enskild egendom åt den ena maken eller på annat sätt kompensera den make som annars får lägre pension.

Har du frågor eller funderingar kring pensioner i bodelning eller fördelningen mellan er makar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh