1800x900px_vara_medarbetare_farg

Medarbetare

Vi som jobbar här

Varje person på Insulander Lindh är handplockad för sin kompetens – och den särskilda erfarenhet som bidrar till laget. Tillsammans har vi en stark helhet som gör oss effektiva och framgångsrika i att ge våra klienter de bästa förutsättningarna att lösa sina situationer.

Advokat, Delägare

Anna Hellron Wikström

Anna arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentlig försvarare, medlare i familjemål, ombud i mål om barn

Läs mer om Anna Hellron Wikström
Advokat, Delägare

Alexandra Lyckman

Alexandra arbetar som boutredningsman, även i internationella ärenden, bodelningsförrättare, medlare i familjemål, ombud i familjerättstvister, offentlig försvarare, målsägandebiträde, samt särskild företrädare för barn.

Läs mer om Alexandra Lyckman
Advokat, Delägare

Joakim Lyckman

Joakim arbetar som boutredningsman, bodelningsförrättare, medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften, ombud i bodelningsärenden och ombud i arvsrättsliga ärenden

Läs mer om Joakim Lyckman
Advokat

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Anna jobbar som ombud i mål om barn, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i internationell och ekonomisk familjerätt och offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT

Läs mer om Anna Rainer (f.d. Östberg)
Advokat

Karl Oscar Rådström

Karl Oscar arbetar som ombud i arvsrättsliga ärenden, ombud i bodelningsärenden, ombud i ärenden rörande underhållsbidrag, bodelningsförrättare, medlare och ombud i mål om barn

Läs mer om Karl Oscar Rådström
Jurist

Lovisa Enander

Lovisa arbetar som ombud vid bodelning, arv, underhåll, och vårdnad - och som medlare i familjemål.

Läs mer om Lovisa Enander
Jurist

Agnes Ahrent

Agnes jobbar som ombud i mål om barn, medlare i familjemål, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Läs mer om Agnes Ahrent
Jurist

Caroline Lindberg

Caroline är specialiserad på arv och ekonomisk familjerätt. Juristexamen 2021 från Stockholms Universitet, med specialkurser i straffprocess och barnrätt.

Läs mer om Caroline Lindberg
Jurist

Mikaela Meese

Mikaela har särskild inriktning på medling och barnrätt. Hon har flera år varit verksam i Tyskland som ombud för barn i mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt LVU mål.

Läs mer om Mikaela Meese
Reception och administration

Nelly Hedberg

Nelly arbetar som receptionist och administratör.

Läs mer om Nelly Hedberg

Astrid Bobeck

Astrid Bobeck studerar tredje året på juristprogrammet vid Uppsala universitet och arbetar på advokatbyrån sedan augusti 2023.

Läs mer om Astrid Bobeck

Matilda Björni

Matilda Björni studerar fjärde året på juristprogrammet vid Uppsala universitet där hon fördjupar sig inom arvsrätt. Matilda arbetar ideellt som vittnesstöd och har tidigare praktiserat på Advokatbyrå Carlsson Wingert.

Läs mer om Matilda Björni

 Judit Reichel

Judit Reichel studerar femte terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som assistent på den amerikanska advokatbyrån Pomerantz och ideellt för Gatujuristerna.

Läs mer om  Judit Reichel
Rådgivare

Lotta Insulander-Lindh

Lotta är grundare och samarbetar som rådgivare till Insulander Lindh Advokatbyrå.

Läs mer om Lotta Insulander-Lindh

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh