Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokat, Delägare

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman, även i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i familjerättstvister
Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström

Advokat, Delägare

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentlig försvarare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
Joakim Lyckman

Joakim Lyckman

Advokat, Delägare

Joakim Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Linnéa Frykler

Linnéa Frykler

Advokat (föräldraledig f.n.)

Linnéa Frykler åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Anna Rainer (f.d. Östberg)

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Advokat

Anna Rainer åtar sig uppdrag som

 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT
Karl Oscar Rådström

Karl Oscar Rådström

Jurist

Karl Oscar Rådström åtar sig uppdrag som

 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge)
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn

Amanda Elestedt

Amanda Elestedt

Jurist

Amanda Elestedt åtar sig uppdrag som

 • Målsägandebiträde
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Särskild företrädare för barn
Lovisa Enander

Lovisa Enander

Jurist

Lovisa Enander biträder i byråns alla typer av uppdrag och åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Medlare i familjemål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Agnes Ahrent

Agnes Ahrent

Jurist

Agnes Ahrent biträder i byråns alla typer av uppdrag och åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Medlare i familjemål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Filippa Pettersson

Filippa Pettersson

Jurist student
Karin Engström

Karin Engström

Administration & Marknadsföring
Lotta Insulander-Lindh

Lotta Insulander-Lindh

I samarbete med Advokat Lotta Insulander-Lindh

• Grundare
• Åtar sig ekonomisk familjerätt, familjerätt samt LVU (Lagen om vård av unga)