Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokat, Delägare

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman, även i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i familjerättstvister
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström

Advokat, Delägare

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentlig försvarare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
Joakim Lyckman

Joakim Lyckman

Advokat, Delägare

Joakim Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Linnéa Frykler Abazi

Linnéa Frykler Abazi

Advokat

Linnéa Frykler Abazi åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Medlare enligt föräldrabalken
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Anna Rainer (f.d. Östberg)

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Advokat

Anna Rainer åtar sig uppdrag som

 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT
Karl Oscar Rådström

Karl Oscar Rådström

Advokat

Karl Oscar Rådström åtar sig uppdrag som

 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i ärenden rörande underhållsbidrag
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge)
Amanda Elestedt

Amanda Elestedt

Jurist

Amanda Elestedt arbetar med byråns alla rättsområden och åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Medlare i familjemål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Lovisa Enander

Lovisa Enander

Jurist

Lovisa Enander biträder i byråns alla typer av uppdrag och åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Medlare i familjemål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Agnes Ahrent

Agnes Ahrent

Jurist

Agnes Ahrent biträder i byråns alla typer av uppdrag och åtar sig uppdrag som

 • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
 • Medlare i familjemål
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Nelly Hedberg

Nelly Hedberg

Reception och administration

Nelly Hedberg tog studentexamen från ekonomi-juridikprogrammet på Anna Whitlocks gymnasium i juni 2022 och arbetar på advokatbyrån sedan augusti 2022. Nelly skrev sitt gymnasiearbete om diskriminering och religionsfrihet i svenskt arbetsliv.

Lotta Insulander-Lindh

Lotta Insulander-Lindh

I samarbete med Advokat Lotta Insulander-Lindh

• Grundare
• Åtar sig ekonomisk familjerätt, familjerätt samt LVU (Lagen om vård av unga)