1800x900px_bloggen_farg

Bloggen

Inlägg från våra advokater

Vi är mycket engagerade i humanjuridik och familjerätt – och delar med oss om aktuella nyheter, forskning, spaningar och kunskap i området.

23 februari 2024

Barns rätt till en trygg uppväxt måste stärkas

Det värsta tänkbara hände den åttaårige pojken Tintin som blev mördad av sin pappa förra året under ett obevakat umgänge. I en artikel i SvD skriver nio psykologer: ”I nuläget kan föräldrabalken tolkas så att förälderns rätt till sitt barn väger tyngre än barnets behov av en trygg uppväxt”.

Agnes Ahrent
1 februari 2024

Medling – ett klokt första steg vid övervägande om att flytta utomlands med barn

”Man kan säga att det är endast barnets bästa och fantasin som sätter gränserna för vad som kan uppnås genom samarbete i medling.”

Mikaela Meese
11 januari 2024

Förutsättningar för vård enligt LVU

Under de senaste två åren har Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) haft en hög prioritetsordning i den rättspolitiska debatten. Fallet ”Lilla hjärtat” väckte starka känslor under 2021 och kom sedermera att leda till vissa lagändringar och nyligen kom LVU att debatteras på nytt efter att den så kallade ”LVU-kampanjen” fått stor spridning utomlands samt i sociala medier.

Anna Rainer (f.d. Östberg)
24 november 2023

Har en boutredningsman möjlighet att under ärendets gång ta ställning i vissa delfrågor

Frågan i rubriken har under många år varit en tvistefråga hos oss advokater och jurister men ett nytt avgörande i Högsta Domstolen ger oss nu viss vägledning i hur långt våra befogenheter som boutredningsman sträcker sig. Frågan som avgjordes i Högsta Domstolen där dom meddelades den 23 oktober 2023 handlar om ifall en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag, bland annat mot den bakgrunden att hen redan under pågående boutredning tagit ställning till en fråga som är tvistig mellan dödsbodelägarna.

Joakim Lyckman
20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
18 september 2023

Barnsamtal

Vi som arbetar här på byrån träffar och samtalar ibland med barn. Det kan bli aktuellt när vi medlar mellan barnets föräldrar, antingen på uppdrag av domstol eller för att föräldrarna vänt sig till oss privat för att få hjälp med att lösa en tvist om sina barn.

Lovisa Enander
7 september 2023

Vad behöver jag göra rent juridiskt när en närstående går bort?

I samband med dödsfall av en närstående uppstår en lång lista över saker som behöver tas tag i. En lista som kan kännas övermäktig att hantera samtidigt som du är i sorg. Hanteringen av ett dödsbo kan i många fall kännas som ett heltidsarbete i sig och samtidigt ska du fortsätta hantera ditt vanliga liv som pågår trots dödsfallet. För att reda ut begreppen något tänkte jag lista upp tre olika delar som är bra att ha koll på rent juridiskt i samband med dödsfall.

Caroline Lindberg
6 september 2023

Vad kan ett målsägandebiträde hjälpa till med?

När man har blivit utsatt för brott har man i vissa fall rätt till ett eget ombud, ett s.k. målsägandebiträde. Uppdraget som ombud för ett brottsoffer är otroligt viktigt och kan komma att påverka hur målsäganden (personen som har utsatts för brottet) mår efter att processen är avslutad. Kostnaderna för advokatens arbete ersätts av staten.

Anna Hellron Wikström
avdelare_4

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh