1800x900px_bloggen_farg

Bloggen

Inlägg från våra advokater

Vi är mycket engagerade i humanjuridik och familjerätt – och delar med oss om aktuella nyheter, forskning, spaningar och kunskap i området.

18 september 2023

Barnsamtal

Vi som arbetar här på byrån träffar och samtalar ibland med barn. Det kan bli aktuellt när vi medlar mellan barnets föräldrar, antingen på uppdrag av domstol eller för att föräldrarna vänt sig till oss privat för att få hjälp med att lösa en tvist om sina barn.

Lovisa Enander
13 september 2023

Vi söker uppsatspraktikanter

Vill du göra uppsatspraktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer? Vi söker uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar samt biträda med administrativa uppgifter m.m.

Nelly Hedberg
7 september 2023

Vad behöver jag göra rent juridiskt när en närstående går bort?

I samband med dödsfall av en närstående uppstår en lång lista över saker som behöver tas tag i. En lista som kan kännas övermäktig att hantera samtidigt som du är i sorg. Hanteringen av ett dödsbo kan i många fall kännas som ett heltidsarbete i sig och samtidigt ska du fortsätta hantera ditt vanliga liv som pågår trots dödsfallet. För att reda ut begreppen något tänkte jag lista upp tre olika delar som är bra att ha koll på rent juridiskt i samband med dödsfall.

Caroline Lindberg
6 september 2023

Vad kan ett målsägandebiträde hjälpa till med?

När man har blivit utsatt för brott har man i vissa fall rätt till ett eget ombud, ett s.k. målsägandebiträde. Uppdraget som ombud för ett brottsoffer är otroligt viktigt och kan komma att påverka hur målsäganden (personen som har utsatts för brottet) mår efter att processen är avslutad. Kostnaderna för advokatens arbete ersätts av staten.

Anna Hellron Wikström
9 maj 2023

Hur går en medling till hos oss och varför medlar vi enligt konferensmodellen?

Det finns inga regler som bestämmer hur en medling ska gå till eller vilken metod medlare ska använda sig av i sitt arbete, det är upp till varje enskild medlare. Detta innebär att ett medlingsförfarande kan skilja sig mycket åt beroende på vilken medlare som utför uppdraget och det kan därför vara svårt som part att veta vad det innebär att delta i medling.

4 april 2023

Måste jag verkligen göra en bodelning?

Det är många som ställer sig frågan om de verkligen behöver göra en bodelning efter en separation. Svaret på frågan beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet, men som huvudregel kan man säga att det följer av lag att makar som skiljer sig ska göra en bodelning av deras giftorättsgods vid en äktenskapsskillnad.

24 mars 2023

I familjemål spelar barnet huvudrollen, men får barnets bästa och vilja verkligen tillräckligt med utrymme?

Efter att ha tagit min svenska juristexamen i Stockholm flyttade jag till Tyskland för mera än 20 år sedan. I Bayern har jag de senaste åren varit verksam som ombud för barn i domstolstvister rörande vårdnad, boende och umgänge.

7 mars 2023

Försäkringsbolagens nya krav gällande rättsskydd motverkar samförståndslösningar utanför domstol i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge

I samband med att de senaste lagändringarna i Föräldrabalken trädde i kraft i juli 2021 tillkom även lagen om informationssamtal som började gälla från den 1 januari 2022. Syftet med lagändringarna var bland annat att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och att stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Agnes Ahrent
avdelare_4

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh