1800x900px_medling_farg

Medling

Vi hjälper parter att kommunicera

Många svåra situationer som riskerar bli rättsliga mardrömmar, kan lösas genom att kommunicera konstruktivt. Vi arbetar ofta som medlare, och har en sedan länge inarbetad konflikthanteringsmetod. Fördelen är att parterna behåller kontrollen över sin konflikt, utan att någon myndighet avgör den åt dem. Båda sidor tenderar att hålla överenskommelser där de själva har ansvarat för besluten. 

Vi har ofta uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads-, boende-, och umgängesmål – men hanterar även uppdrag direkt från parter som inte vill gå till domstol, i frågor om barn och ekonomisk familjerätt. 

Parter deltar tillsammans och träffar två medlare vid ett bestämt antal tillfällen. Vissa delar sker enskilt, men metoden går i stort ut på gemensamma, ledda samtal. När man är överens, upprättar vi avtal och överenskommelser – ofta när det gäller vårdnad, boende, umgänge, kommunikation och underhåll. Vi tydliggör hur avtalet ska bli gällande och verkställbart. 

Medling är en del juridik, men stora delar pedagogik, empati och lyhördhet. Samtliga medlare hos oss har stor kunskap och erfarenhet i att hitta lösningar för unika situationer.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh