1800x900px_brottmal

Brottmål

Att ha oss i ditt lag, är ett steg
i rätt riktning

Att veta hur man ska bete sig, vem man ska prata med, eller hur man ska tänka kan kännas komplicerat i alla brottmål. Inte minst om du själv blivit utsatt, om det gäller ett barn, eller om du misstänks för brott. Dessa fall har varit den röda tråden i hela vår advokatbyrås historia, och något vi idag är mycket vana och erfarna att hantera. Fråga bara våra motparter.

avdelare_1

Målsägandebiträde

Det är inte bara försvarsadvokater och åklagare i ett brottmål. Vi arbetar sedan flera decennier som målsägandebiträden, med fokus på att tillvarata den utsattes rättigheter och möjligheter genom hela processen. Det börjar vanligtvis redan vid funderingar på att polisanmäla en händelse. Som ditt målsägandebiträde hanterar vi all kontakt med polis, åklagare och domstol. Förutsättningarna är som bäst när vi kommer in i fallet tidigt. 

Som målsägandebiträde är vi aktiva från dag ett, och reder ut situation och gällande rätt. Vi berättar hur förundersökning och domstolsförhandling går till, och deltar vid polisförhör och kontakter med utredare och åklagare. Om det blir åtal, förbereder vi dig för förhandlingen, bestämmer skadeståndsanspråk tillsammans, och biträder dig i domstolen. När det är tydligt hur allt går till, kan du vara lugn och trygg med hela processen. Alla kan begära en specifik advokat eller jurist som sitt målsägandebiträde, och domstolen ger vanligtvis den personen uppdraget att företräda dig. Kostnaden för målsägandebiträdet täcks av staten. Vi har lång erfarenhet av denna funktion, och Lotta Insulander Lindh var själv drivande när Sverige introducerade denna juridiska roll. 

Särskild företrädare för barn

Om ett barn under 18 år utsatts för brott som kan ge fängelse, där en vårdnadshavare är misstänkt eller inte bedöms kunna tillvarata barnets rätt – utser domstolen en särskild företrädare för det barnet. Som denna särskilda företrädare, övertar vi vårdnadshavarens rätt att företräda barnet under förundersökning och rättegång. Vi övertar samtidigt alla kontakter med polis, åklagare, domstol och socialtjänst – och är med barnet under alla förhör och läkarbesök. Om det blir åtal, är vi med hela vägen – genom rättegången, och framställer även skadeståndsanspråk. Precis som för ett målsägandebiträde, täcks kostnaderna av staten. Efter många år, har vi stor erfarenhet och flera skickliga jurister med särskild lämplighet att företräda barn i utsatta situationer. Det är ett område vi har mycket stort fokus på, där vi alltid lägger in extra insatser. 

”Att använda en advokat kan kännas svårt. Men när vi tar oss an våra klienters situationer, är vi med från början och stannar till slutet. Vi är ett lag. Vi kommer att hitta den bästa vägen framåt.”

Försvarare

Är du misstänkt för ett allvarligt brott har du rätt till en offentlig försvarare. Du kan begära en specifik advokat, och domstolen utser oftast den valda personen till offentlig försvarare. I den här rollen, kan vi företräda dig och ta vara på dina rättigheter under förundersökningen, och vid förhandling i domstol om åtal väcks. Det är alltid bra, om vi kommer in tidigt i processen. Under förundersökningen bistår vi dig vid polisförhör och vid kontakter med polis, åklagare och domstol. Vid åtal företräder vi dig inför och under rättegången. Utgången i målet kan betyda att du som misstänkt betalar hela eller delar av kostnaden för din försvarsadvokat. Du har dock alltid möjlighet att själv bekosta en privat försvarare.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh