Om oss

Insulander Lindh Advokatbyrå grundades år 1983 som Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå AB. Byrån grundades av Lotta Insulander – Lindh som då var ensam innehavare av byrån.

Redan från början var målet att skapa en advokatbyrå specialiserad på familjerätt samt brottsoffer. Sedan år 1983 har advokatbyrån arbetat inom dessa specialområden och har mycket lång och gedigen erfarenhet.

Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå har under åren haft ett antal anställda jurister.

År 2001 blev byrån ett familjeföretag då Mia Edwall Insulander började som anställd jurist.  Hon blev Advokat år 2007.

Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå har genom åren blivit erkänd och inarbetad hos allmänheten, domstolar och myndigheter. Advokatbyrån har även företrätt klienter i en rad uppmärksammade mål.

År 2006 inleddes kontorsgemenskap med Advokat Alexandra Lyckman som är specialiserad på familjerätt, brottmål, medling samt internationell privaträtt.

Januari 2010 expanderade byrån och Insulander Lindh Advokatbyrå bildades. Lotta Insulander – Lindh, Mia Edwall Insulander och Alexandra Lyckman blev delägare i byrån.

Mia Edwall Insulander lämnade Insulander Lindh Advokatbyrå i september 2019 för att tillträda tjänsten som Advokatsamfundets generalsekreterare. Samtidigt fick byrån två nya delägare, Anna Hellron Wikström och Joakim Lyckman. Tillsammans har advokaterna en mycket gedigen specialistkompetens inom familjerätt, brottmål, medling samt internationell privaträtt.