Om oss

Historik

Insulander Lindh Advokatbyrå grundades år 1983 som Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå AB. Byrån grundades av Lotta Insulander-Lindh som då var ensam innehavare av byrån. Lotta Insulander-Lindh blev känd som en av de mest framstående advokaterna inom familjerätten och hade en ledande roll i utvecklingen av målsägandebiträdesuppdraget.

Redan från början var målet att skapa en advokatbyrå specialiserad på familjerätt samt brottsoffer. Sedan år 1983 har advokatbyrån arbetat inom dessa specialområden och har mycket lång och gedigen erfarenhet. I januari 2010 trädde Mia Edwall Insulander och Alexandra Lyckman in som delägare i byrån. Samtidigt lanserades namnet Insulander Lindh Advokatbyrå.

Under åren har namnet Insulander Lindh Advokatbyrå blivit erkänt och inarbetat hos allmänheten samt hos domstolar och myndigheter i takt med att byrån vuxit. Under år 2019 tillträdde Mia Edwall Insulander, som den första familjerättsadvokaten, tjänsten som Generalsekreterare för Advokatsamfundet. Samtidigt fick byrån två nya delägare, Anna Hellron Wikström och Joakim Lyckman.

Idag

Idag består Insulander Lindh Advokatbyrå av tre delägare, Alexandra Lyckman, Anna Hellron Wikström och Joakim Lyckman som tillsammans med ett antal kompetenta och skickliga medarbetare driver advokatbyrån i Lotta Insulander Lindhs anda.

Förutom att företräda och ge råd till klienter inom hela det familjerättsliga området är Insulander Lindh Advokatbyrå även föregångare till att erbjuda medling i familjerättstvister.

Tillsammans har byråns medarbetare en mycket gedigen specialistkompetens inom familjerätt, brottmål, medling samt internationell privaträtt.

Lotta Insulander-Lindh har ett pågående samarbete med byrån, som grundare och senior advisor. Lotta Insulander-Lindh arbetar idag under eget namn i enskild firma och åtar sig uppdrag på särskild förfrågan.