Kontakta oss

Har Du några frågor, vill Du anlita oss, boka tid för ett möte eller veta mer om vilka vi är och hur vi arbetar är Du välkommen att kontakta oss.

Advokatbyrån tar emot nya uppdrag efter ett konsultationsmöte, som huvudregel efter ett första personligt besök, men vi kan också erbjuda konsultationer via Teams (videolänk) eller över telefon.

Ett personligt konsultationsmöte är enligt vår bedömning det bästa sättet för klienten och advokaten/juristen att bedöma förutsättningarna för ett fortsatt uppdrag och för att advokaten/juristen ska kunna utföra ett eventuellt uppdraget med den omsorg, noggrannhet och skyndsamhet som ärendet kräver. Om uppdraget ej kan antas meddelas detta skyndsamt till klienten efter det första besöket.

För förfrågningar till Lotta Insulander-Lindh personligen, vänligen maila till Email till Lotta Insulander-Lindh
Insulander Lindh Advokatbyrå

Riddargatan 19
114 57 Stockholm

Telefon: + 46 8 667 61 67
Fax: + 46 8 660 65 20
E-post: info@insulander-advokat.se

Skriv till oss!

  (används endast för jävskontroll)

  (används endast för jävskontroll)

  (används endast för jävskontroll)

  BodelningBrottmålInternationell familjerättTvist gällande testamenteUnderhåll barnUnderhåll maka/makeVårdnad, boende och umgänge barnUpprättande av samboavtal / äktenskapsförord / testamente

  • Vi erbjuder inte kostnadsfri rådgivning.
  • Förvaring och överföring av data sker krypterat.