Kontakta oss

Har Du några frågor, vill Du anlita oss, boka tid för ett möte eller veta mer om vilka vi är och hur vi arbetar är Du välkommen att kontakta oss.

För förfrågningar till Lotta Insulander-Lindh personligen maila till Email till Lotta Insulander-Lindh

Advokatbyrån tar emot nya uppdrag, som huvudregel, efter ett första personligt besök.

Ett personligt sammanträffande är enligt vår bedömning det bästa sättet att se till att advokaten/juristen kan utföra uppdraget med den omsorg, noggrannhet och skyndsamhet som ärendet kräver. Vid första besöket görs en bedömning av om vi är väl lämpade att biträda klienten samt om uppdraget kan antas eller ej. Om uppdraget ej kan antas meddelas detta skyndsamt till klienten vid eller snart efter det första besöket.

Insulander Lindh Advokatbyrå

Riddargatan 19
114 57 Stockholm

Telefon: + 46 8 667 61 67
Fax: + 46 8 660 65 20
E-post: info@insulander-advokat.se

Skriv till oss!

  (används endast för jävskontroll)

  (används endast för jävskontroll)

  (används endast för jävskontroll)

  BodelningBrottmålInternationell familjerättTvist gällande testamenteUnderhåll barnUnderhåll maka/makeVårdnad, boende och umgänge barnUpprättande av samboavtal / äktenskapsförord / testamente

  • Vi erbjuder inte kostnadsfri rådgivning.
  • Förvaring och överföring av data sker krypterat.