9 juli 2018

En ny sexualbrottslag!

I många många år har en samtyckeslag diskuterats. Äntligen är den på plats!
Alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande.

Den 1 Juli 2018 fick vi ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Den så kallade samtyckeslagstiftningen.

Ändringarna innebär bland annat, enkelt uttryckt att om sex inte är frivilligt så är det olagligt!

Det krävs alltså inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld, hot eller tvång eller att offret (målsägande) varit i en särskilt utsatt situation.

Två nya brott har också införts nämligen, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år.

Det betyder att övergrepp  blir straffbart i fler situationer än tidigare t.ex. när någon av oaktsamhet eller vårdslöshet genomför en sexuell handling, eller då man borde  ha insett  risken för att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen.

Vid oaktsamhetsbrott behöver det inte finnas något uppsåt.

Ministraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fem år.

Även ändringar som innebär att gärningsmannen skall få svårare att hänvisa till att offret, fysiskt, sett äldre ut, har införts.

Ytterligare en ändring är att målsägandebiträde ska utses mycket snabbare än tidigare.

I många många år har en samtyckeslag diskuterats. Äntligen är den på plats!

Alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande.

Fokus i förundersökningen kommer nu också att riktas mot den misstänktes beteende i stället för målsäganden.

Ett nej är alltid ett nej!  Detta har jag och flera med mig ”slagits för” sedan slutet 70-talet!  Nu är det 2018!

Det tar tid, men det går åt rätt håll!

Lotta Insulander-Lindh

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh