1800x900px_anna_hellron_vers2

Anna arbetar som

Anna är specialiserad på komplicerade vårdnadsmål, brottmål och medling. Juristexamen 2001 från Stockholms Universitet, med inriktning på straff- och processrätt. Arbetade under studierna på anstalten Österåker och med telefonjour för personer utsatta för våld i hemmet. Två års ytterligare studier på Harvard, USA, och sedan tingsmeritering I Linköping. Var 11 år på Advokatfirman Lena Feuk, och är sedan 2016 på Insulander Lindh – idag som delägare.

Stor processvana från domstol. Arbetar ofta med barn och unga i kris. Anlitas som medlare och har tränats i ’cross border family mediation’ i Berlin. Ordförande i Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering. Aktiv i Advokatsamfundet och föreläser om arbetet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

”Våra klienter behöver någon som förstår, och som är med hela vägen. För mig som advokat är inget viktigare än att jobba med människor, och garantera dem den bästa hjälpen de kan få. ”

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh