5 augusti 2016

Alla har rätt till en bodelning

Lagen måste ändras för att rättvisa skilsmässor ska kunna ske. Mia Edwall Insulander och Lotta Insulander Lindh publicerar en debattartikel i Aftonbladet.

Många av de som skiljer sig i Sverige idag träffar vi. Häromdagen hade vi en ledsen kvinna i telefonen som var chockad över att betala flera tusen i förskott till en bodelningsförrättare. Hon blev inte gladare när hon fick veta hur det fungerar.

Hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa och då ska det göras en bodelning. Tillgångar och skulder ska delas och det är så en utjämning av den ekonomiska situationen sker. Bodelningen är mycket viktig, särskilt för den ekonomiskt svagare parten. I andra länder är underhållsbidrag vanligt men inte i Sverige. Vi utgår från att man ska vara ekonomiskt oberoende efter en skilsmässa. Den bakomliggande tanken är god men hur klarar man av det efter en skilsmässa om man inte får ut sin rättmätiga del?

Av naturliga skäl är man ofta inte överens när man ska skiljas. De familjerättsliga tvisterna blir allt mer komplicerade. Om man inte är överens om bodelningen måste man ansöka om en bodelningsförrättare som tar betalt för sin tid, ca 1 500 kr – 2 500 per timme + moms. Om bodelningsförrättaren inte får betalt i förskott inleds inget arbete. Sedan tar hela processen ofta lång tid och kostar betydligt mer.

I vissa familjerättsliga mål kan man få ersättning via rättshjälp eller sitt försäkringsbolag men inte när det gäller bodelningar. Bortsett från ett mycket litet minimiskydd för bodelningsförrättarens arbete (ersättningsgaranti) så måste man betala själv.

Reglerna om bodelningsförrättare är långt ifrån tillräckliga för att en bodelning kan ske effektivt och smidigt. Idag föreligger mycket svåra handläggningsproblem inte bara när den ena inte betalar utan också när en part trilskas eller är passiv.

I en departementspromemoria från år 2005 som upprättades av Örjan Teleman (Ds 2005:34) framfördes flera förslag till lagändringar angående bodelningsfrågor. Det gällde bl.a. att en bodelningsförrättare kan bestämma vite om en part förhalar eller en möjlighet att besluta om en tidsgräns inom vilken en part måste precisera sin talan och sina bevis, annars är det för sent. Ingen av de föreslagna lagändringarna, som är helt nödvändiga, har genomförts.

I debatten har uppmärksammats de senaste årens ökning av vårdnadstvister men det talas inte om problemen med bodelningar och hur central den frågan är för de inblandade parterna. Bodelningen är ofta helt avgörande för hur man ska fortsätta leva och kanske den största ekonomiska angelägenheten i livet för de inblandade parterna. Kan man inte lösa bodelningen blir samarbetet sämre och det blir svårare att lösa andra frågor som rör t.ex. barnen.

Det går inte att vänta längre, det behövs lagändringar som ser till att en bodelning inte är så svår och kostsam att den inte går att genomföra. För de som inte kommer överens är det helt nödvändigt att kunna få effektiv hjälp. Det krävs handläggningsregler som hjälper bodelningsförrättare att driva en bodelning vidare och det krävs bättre ekonomiskt stöd med de kostnader som uppstår. Med dagens regelverk finns inget skydd för den ekonomiskt svagare parten. Det drabbar inte bara parter utan också många barn.

Telefonsamtalet från den ledsna kvinnan var bara ett av många som vi har i vårt dagliga arbete som familjerättsadvokater och bodelningsförrättare. Anstår det verkligen ett land som Sverige att ha så bristande reglering kring något som är angeläget för så många?

Lotta Insulander Lindh
Mia Edwall Insulander


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh