9 september 2013

Att anlita advokat behöver inte innebära krigstillstånd

Lördagen den 7 september 2013 publicerade DN en artikel med rubriken ”här har du ditt familjeliv Stockholmare”. Av artikeln går att läsa att antalet separationer i Stockholm minskar. Dock ökar antalet vårdnadstvister alltjämt.

De personer som intervjuas i artikeln, en relationscoach, en person från kommunens familjerådgivning och en domare, lägger fram hypotesen att det minskade antalet separationer beror på att Stockholmarna inte har råd att separera. Den ekonomiska följden av en separation är nämligen stor, och separationen leder ofta till en mer ansträngd ekonomi. En annan hypotes till det minskade antalet separationer är att vi intresserar oss mer för relationer idag jämfört med förr. Vi läser böcker om hur relationen kan utvecklas och vi tittar på tv-program där par går i terapisamtal och delar med sig av sina svårigheter. Detta är en positiv trend och gör att vi vårdar vår relation bättre.

Relationsexperten förklarar att de flesta som separerar gör det på grund av brist på kommunikation och missförstånd. Kommunikation kan ske i olika former. I vårdnadstvister kan man kommunicera genom samarbetssamtal. Men man kan även kommunicera genom advokat. Att anlita advokat behöver inte innebära krigstillstånd. Som advokat är det viktigt att anlägga rätt ton till den man önskar kommunicera och komma överens med. Ett ödmjukt brev från en advokat med konkreta förslag och utan fokus på anklagelser, kan vara en öppning. Advokaten kan även kalla till möte, med syftet att diskutera den fråga som kommit i kläm, ur ett juridiskt perspektiv, och med siktet inställt på en lösning. Denna form kallas för medling och används i dag i alltför liten utsträckning. Vid samtal med advokaten kan man som part få insikt och förståelse för att det är nödvändigt att backa i vissa frågor. Den förälder som tex. i en vårdnadstvist backar i en fråga av principiell art, oaktat orättvisan i situationen, gör ofta sitt barn en stor tjänst.

Kajsa Laxhammar


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh