4 januari 2013

Bodelning mellan sambor – vad omfattas egentligen?

Många par väljer att bo tillsammans utan att gifta sig. Kunskapen om vilka regler som gäller för sambors egendom är dock inte tillräckligt utbredd vilket kan leda till obehagliga överraskningar vid en separation.

Om två sambor som skall separera inte är överens om hur fördelningen av deras tillgångar skall ske så säger lagen att samboegendom skall delas mellan parterna. Samboegendom är endast bostad och bohag. Tillgångar som bankmedel, bilar, sommarställen, aktier och dylikt faller helt utanför en sambobodelning. För att bostad och bohag skall kvalificera sig som samboegendom krävs det vidare att dessa är införskaffade för gemensam användning.

Vad betyder det då att bostaden måste vara införskaffad för gemensam användning? För att något skall anses vara införskaffat för gemensam användning krävs det att syftet vid förvärvet skall ha varit att bereda samborna en gemensam permanentbostad. Även om endast en av samborna står som ägare och har betalat hela bostaden så är detta krav uppfyllt om syftet med förvärvet var att paret skulle bo där tillsammans. I sådana fall där en av parterna flyttar in hos den andra är bostaden inte införskaffad för gemensam användning och utgör därför inte heller samboegendom. Om ägarsambon sedan säljer det boendet som innehades innan samboförhållandet inleddes och parterna gemensamt flyttar till ett annat boende blir dock det nya boendet samboegendom. En riktlinje kan sägas vara att bostäder som införskaffas under samboförhållandet är samboegendom om inget annat avtalats.

Bostad och bohag som är införskaffade för gemensam användning delas sedan lika vid en bodelning, alldeles oavsett om någon av samborna betalat mer eller äger större andel av bostaden.

Okunskap om sambolagen kan ställa till det även om samborna är överens om att de skall äga bostaden hälften var och vardera sambon skall finansiera sin del på eget sätt. Om exempelvis den ena sambon finansierat sin del med kontanter och den andra sambon med lån så får den sambo som finansierat sin andel med lån räkna av sin skuld innan delningen kan ske. Någon motsvarande rätt att undanta kontantinsats eller liknande finns inte. Det innebär att samborna kommer att dela lika på det överskott som finns kvar när lån, reavinstskatt och mäklararvode räknats av vilket kan få resultatet att det blir de medel som satts in kontant som delas lika mellan parterna.

Om syftet vid införskaffandet var att samborna skulle inneha bostaden och bohaget för gemensam användning spelar det ingen roll hur finansieringen av detta skett och inte heller om medlen som finansierar boendet härrör från en bostad som inte utgjorde samboegendom.

Vad händer då om det inte var införskaffat för gemensam användning? Om den ena sambon flyttar in i en bostad som den andra sambon hade innan samboförhållandet inleddes utgör bostaden inte samboegendom. Detta innebär att den som flyttat in hos den andra inte har rätt till värdet av halva bostaden om samboförhållandet upphör. Detta gäller även om samborna gemensamt betalat ränta och amorteringar på bostaden.

Det finns dock en möjlighet för en sambo att efter en behovsprövning få överta en bostad eller bohag som inte utgör samboegendom efter samboförhållandets upplösning. Då måste också den övertagande sambon lösa ut den andre med hela värdet.

Vad kan man göra för att uppnå ett bättre skydd? Med ett samboavtal kan samborna avtala om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla dem emellan. Genom ett avtal kan två sambor därför avtala bort att viss egendom ska vara samboegendom. Genom att vara proaktiv och skriva ett samboavtal kan man slippa obehagliga överraskningar och dubbel förlust om kärleken skulle ta slut. Ett samboavtal kan man skriva själv eller få hjälp med av en jurist. Ibland kan det vara nödvändigt att kombinera samboavtalet med ett testamente och/eller ett skuldebrev för att uppnå största möjliga skydd.

Daniela Cocozza Panto


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh