1 juni 2020

Bra att veta vid första kontakten med en advokatbyrå

Plötsligt behöver man hjälp med något som berör det kanske mest privata, familjen.

Det kan vara ett testamente som måste upprättas, jag och min expartner kan inte kan komma överens om våra gemensamma barn, en arvstvist med syskonen eller att jag behöver förstå vad en skilsmässa de facto skulle innebära för mig.

När sådana situationer uppstår kan det vara lämpligt att kontakta en advokatbyrå för att få råd och hjälp. För många är den första kontakten med en advokatbyrå lite skrämmande. Som om att det som gnagt inombords blir på riktigt. Då kan det vara bra att vara lite förberedd på vad som händer när du kontaktar Insulander Lindh Advokatbyrå för första gången.

De flesta börjar med att ringa oss för att ta reda på om just deras ärende är någonting vi på Insulander Lindh Advokatbyrå kan åta oss. Vid första samtalet ber vi dig berätta lite kort om varför du ringer så att vi kan avgöra om det är ett ärende som ligger inom vår kompetens. Är ärendet det, så kommer vi be Dig, om möjligt, att mejla oss. Det vi önskar ska framgå i mejlet är en kort beskrivning av ärendet samt ditt, och eventuell motparts/motparters, namn och personnummer. Du kan skriva ett eget mejl eller fylla i vårt formulär som du hittar på vår hemsida.

Vi behöver veta lite kort om ärendet för att göra en bedömning om vilken jurist eller advokat som är bäst lämpad för just ditt ärende. Att vi ber om namn och personnummer beror på att vi måste, enligt Advokatsamfundets regler, göra en jävskontroll. Det betyder att vi kontrollerar så att vi inte kan tänkas vara partiska eller att det finns någon annan omständighet som kan rubba förtroendet för vår opartiskhet.

För vissa kan det kännas obekvämt att lämna ut en motparts uppgifter men vi har enligt lag, precis som alla andra advokatbyråer, tystnadsplikt. Det innebär bl.a. att vi är förpliktade att inte berätta för utomstående vilka som är våra klienter. Självklart kontaktar vi heller aldrig en blivande motpart utan vår klients tillåtelse.

Vår målsättning är att alltid försöka hjälpa dem som söker sig till oss men ibland måste vi tyvärr tacka nej till ett uppdrag redan innan en konsultation. Det kan bero på flera omständigheter som till exempel att det föreligger jäv, att vi just för tillfället har en mycket hög arbetsbelastning eller att det redan finns ett datum utsatt för en förhandling i ärendet och vi inte är tillgängliga då. Det kan vara bra att veta att vi inte har någon skyldighet att förklara varför vi tackar nej till ett ärende.

När vi tagit del av ditt ärende och gjort bedömningen att vi tror att vi kan hjälpa till bokar vi in en konsultation med någon av våra jurister eller advokater. Vid konsultationen får du möjlighet att i lugn och ro presentera ditt ärende och ställa frågor till juristen / advokaten. En konsultation tar vanligtvis mellan en och en och en halvtimme. Ibland räcker det med en konsultation där juristen / advokaten kunnat besvara klientens frågor och gett några råd om hur klienten skall gå vidare. Andra gånger leder konsultationen till ett fortsatt samarbete.

Efter konsultationen avgör juristen/advokaten om den kan ta sig an uppdraget och du bestämmer om du vill att juristen/advokaten skall företräda dig.
Vår målsättning är alltid på bästa möjliga sätt bistå våra klienter utifrån klientens önskemål och våra jurister och advokater gör alltid sitt yttersta för att våra klienter skall vara nöjda.

Karin Engström

Administration & Marknadsföring


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh