3 november 2015

Hur är det att vara praktikant på Insulander Lindh advokatbyrå?

Praktikanten Linnéa Frykler berättar hur det är att vara praktikant på Insulander Lindh Advokatbyrå och vilka arbetsuppgifter hon har fått ägna sig åt under sin praktiktid.

Inför den sista terminen på juristprogrammet ställde jag mig frågan om jag skulle kombinera mitt examensarbete med praktik på en advokatbyrå. Med tanke på att jag under utbildningen inte hade haft mer än en veckas praktik och att jag ville se mer av hur det är att arbeta med juridik bestämde jag mig ganska så fort för att jag ville göra praktik.

Nu är det redan början av november och har jag snart fullgjort min tio veckor långa praktik här på Insulander Lindh advokatbyrå. Jag kan inte säga annat än att jag är väldigt glad för att jag valde att göra praktik!

Mina arbetsuppgifter här har varierat och jag har fått arbeta inom de olika rättsområdena som byrån verkar inom, det vill säga familjerätt, internationell privaträtt och straffrätt. I arbetsuppgifterna har det ingått att arbeta med olika juridiska frågeställningar som uppkommit, vilket jag har gjort genom att göra olika rättsutredningar och sammanställningar. Jag har även varit med på klientmöten och medlingar här på kontoret, varigenom jag har fått en inblick i hur det är att arbeta med juridiken eftersom sådana möten inte är något som man kommer i kontakt med under juristutbildningen. Utöver detta har jag även åkt med till olika domstolar och där sett hur bland annat processande och förlikningförhandlingar i rätten går till. Vidare har jag även fått utföra mer administrativa och praktiskta uppgifter, såsom att exempelvis ringa till olika myndigheter för att inhämta information, utföra viss posthantering, skriva och svara på email samt svara i telefon.

Jag vill passa på att lyfta fram hela byråns inställning till mig som just praktikant.  De som arbetar här har verkligen fått mig att känna mig som en av dem och de har även varit angelägna om att jag ska ha meningsfulla uppgifter. Det har heller aldrig varit några bekymmer med att ställa frågor då jag har funderat över något. Allt detta är jag oerhört tacksam för och jag har verkligen fått ett gott första intryck av hur det kan vara att arbeta på en advokatbyrå.

Sammantaget har de här tio veckornas praktik varit roliga, lärorika och inspirerande då jag har fått vara delaktig i det dagliga arbetet på många olika sätt och då jag har fått arbeta med många duktiga advokater och jurister. Jag har lärt mig många nya saker som jag med all säkerhet kommer ha nytta av i framtiden och jag skulle vilja påstå att dessa erfarenheter har berikat min utbildning.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh