24 mars 2023

I familjemål spelar barnet huvudrollen, men får barnets bästa och vilja verkligen tillräckligt med utrymme?

Efter att ha tagit min svenska juristexamen i Stockholm flyttade jag till Tyskland för mera än 20 år sedan. I Bayern har jag de senaste åren varit verksam som ombud för barn i domstolstvister rörande vårdnad, boende och umgänge.

Efter att ha tagit min svenska juristexamen i Stockholm flyttade jag till Tyskland för mera än 20 år sedan. I Bayern har jag de senaste åren varit verksam som ombud för barn i domstolstvister rörande vårdnad, boende och umgänge. En del av uppdraget var att söka efter en samförståndslösning mellan föräldrarna. Mitt intresse för medling i familjemål gjorde att jag, efter återflytt till Sverige, deltog i en medlingskurs med Alexandra Lyckman som föredragande. Det var en mycket lärorik kurs och när Alexandra Lyckman erbjöd mig att komma på praktik till Insulander Lindhs Advokatbyrå tog jag tacksamt emot den möjligheten. Under 8 veckors tid har jag nu fått delta på medlingar och domstolsförhandlingar gällande vårdnad, boende och umgänge och på så sätt kunnat jämföra skillnaden mellan hur Tyskland och Sverige fokuserar på barnet i mål rörande vårdnad, boende och umgänge. 

Frågan om barnen skall ha rätt till ett eget ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge har diskuterats i Sverige och mycket talar för att detta skulle gynna barnet. I Tyskland har barnen rätt till ett eget ombud i alla barnärenden, således även i mål om vårdnad boende och umgänge. Barnets ombud utses av domstolen och arvodet är lagstadgad, vilket främjar ombudets oberoende ställning.  Under de år jag varit verksam som ombud för barn i Tyskland har jag tydligen sett att ombudet är ett väldigt bra stöd för barn som hamnat i en konflikt mellan föräldrarna. Barn har oändligt känsliga antenner och uppfattar tydligt den konflikt som råder mellan föräldrarna även om dessa försöker hålla konflikten borta från barnet. Barnet, vars önskan är att se sina föräldrar lyckliga, känner sig ofta ansvarigt för vad som sker men även hjälplös och ofta väldigt ensamt. Det är därför det är så värdefullt för barnet att få ha sitt eget ombud som företräder dess intresse och ser till barnets bästa i konflikten mellan föräldrarna. 

För att få barnets förtroende träffar ombudet barnet vid flera tillfällen. Särskilt viktigt är att se hur barnet interagerar med vardera föräldern. Därför är det betydelsefullt att barnet träffas såväl hemma hos mamman som hos pappan, om situationen tillåter. Beroende av barnets ålder, ger ombudet det stöd och den hjälp barnet behöver under förfarandet. Detta kan vara allt mellan att förklara förfarandet, trösta, lyssna på barnet och delta i ett eventuellt barnförhör, om domstolen önskar ett sådant.  Genom kontakt med lärare och läkare, socialtjänsten och andra i barnets närhet kan man som ombud försöka klarlägga vilka behov barnet har och vad som är bäst för barnet i den aktuella situationen. Som ombud deltar man i rättegången och avlägger en rapport om barnets vilja samt vad man anser vara det bästa för barnet. Barnets ombud är part i målet och kan därmed överklaga domen om ombudet anser detta nödvändigt för barnets bästa. När förfarandet är över skall ombudet träffa barnet för att informera om vad som beslutats samt förklara för barnet vad detta innebär. 

En annan viktig uppgift för ombudet är att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning i de frågor som rör barnet, såvida detta är det bästa för barnet. Om föräldrarna kan komma överens kan domstolsförhandlingen läggas ner. Ombudet upprättar då tillsammans med föräldrarna en överenskommelse, vilket ofta leder till en hållbar långsiktig lösning. 

Under min praktik på Insulander Lindh Advokatbyrå har jag fått ta del av många lyckosamma medlingar med duktiga medlare och med barnet i fokus. Så länge barn i Sverige inte har rätt till ett eget ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, är medling en bra väg att välja. Medlingen kan bidra till att undvika utdragna processer med en konfliktsituation mellan föräldrarna som belastar barnet. För visst är det när föräldrarna gräver ner stridsyxan och försöker hitta en samförståndslösning som barnet verkligen får ha både huvudrollen och en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. 

Tack alla på Insulander Lindhs Advokatbyrå för en fantastiskt lärorik tid som praktikant hos er! 

Mikaela Meese
Jurist


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh