26 mars 2014

Medling i domstol – Hur fungerar det i praktiken?

År 2006 genomfördes de senaste större ändringarna i föräldrabalken ang. vårdnad om barn. Då bestämdes bl.a. att domstolen kan besluta om medling mellan föräldrarna i vårdnadsmål. Syftet är att fler föräldrar ska hitta en egen överenskommelse med hjälp av medlingen

Syftet är gott – man vill hjälpa föräldrar att hitta en samförståndslösning och undvika fortsatt process i domstol. Hur har då medlingen fungerat i praktiken?

Enligt min mening fungerar det dåligt. Vem som helst kan meddela sitt intresse till domstolen att arbeta som medlare. Det finns inga uttalade krav eller riktlinjer för vem som får vara medlare. Det innebär att kompetensen och kunskapen hos medlarna varierar oerhört. Det finns heller inga gemensamma riktlinjer för hur medlingen ska gå till. Vissa medlare träffar aldrig föräldrarna gemensamt medan andra alltid vill träffa dem tillsammans. Vissa medlare vill alltid träffa barnen medan andra har som princip att aldrig träffa barnen. Som ombud är det i stort sett omöjligt att förklara hur medlingen kommer att gå till. Det beror helt på vem som medlar.

Medlingen ska ske på fyra veckor och när medlingen är klar ska medlaren rapportera till tingsrätten om medlingen lyckats eller ej. Utformningen av rapporterna varierar. Vissa medlare lämnar t.o.m. en egen bedömning i vårdnads-boende eller umgängesfrågan, trots att det inte ligger inom deras uppdrag.

Under de snart åtta år som medlingsinstitutet har funnits i vårdnadsmål har kvaliteten, enligt min mening, inte förbättrats. Jag anser att båda föräldrarna måste kunna lita på att medlingen sker helt opartiskt. Det betyder att medlaren inte ska ha egna åsikter eller försöka påverka någon förälder i endera riktningen. Så är det inte alltid idag. Det betyder också att medlaren inte får lämna sin egen bedömning till tingsrätten när medlingen är klar. Medlaren bör inte heller kallas som vittne till fördel för den ena parten, så sker idag.

Om medling ska finnas kvar måste det ställas krav på enhetliga riktlinjer samt att medlarna genomgått viss utbildning i syfte att behärska medlingstekniken. Som det fungerar idag kan det inte fortgå. Det är inte möjligt för mig som ombud att föreslå och förespråka medling vilket är olyckligt med tanke på dess lovvärda syfte.

Mia Edwall Insulander
Advokat


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh