3 maj 2024

Nygammal på jobbet!

Efter flera år som barnrättsjurist på organisationerna ECPAT och Friends har jag nu kommit tillbaka till Insulander Lindh Advokatbyrå. En arbetsplats som jag inte lämnade för att jag ville bort utan för att jag ville arbeta mera förebyggande och proaktivt för barns rättigheter. Vi advokater och jurister som arbetar med humanjuridik kommer i princip alltid in när något redan har hänt och det handlar främst om att göra allt man kan för att minimera, reparera och åtgärda i den situation klienten befinner sig i just nu. Jag var nyfiken på vad man kan göra för att den situationen inte ens ska uppstå.

Ett brinnande engagemang för barn som utsätts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering tog mig till barnrättsorganisationen ECPAT. Där arbetade jag som barnrättsjurist med påverkansarbete, kunskaps- och informationsspridning samt som rådgivare för barn och vuxna och som analytiker i ECPAT Hotline. På Friends fortsatte jag med påverkansarbete och kunskapsspridning och de senaste åren har det för mig blivit så oerhört tydligt hur viktig skolan och alla vuxna som ryms inom skolan är för barn. Skolan kan vara den enda trygga tillvaron ett barn har i sitt liv, men det kan också vara precis tvärtom.

Barnrättsorganisationers holistiska, förebyggande och främjande arbete är så otroligt viktigt- om vi som samhälle ska kunna genomföra förändringar och förbättringar för barn och unga. Jag är så tacksam över att ha fått vara en del av det här arbetet och det är många erfarenheter jag tar med mig när jag nu kliver tillbaka till den åtgärdande sidan – med det enskilda barnet i fokus.

Jag är också tacksam över att jag fått komma tillbaka till Insulander Lindh Advokatbyrå – som förutom expertis, engagemang och professionalitet rymmer så mycket värme och kollegial omtanke men också en stor portion humor. Något som är viktigt i ett arbete som vårt, där vi dagligen möter människor i svåra och utsatta situationer.  

Nu ser jag fram emot att som nygammal på jobbet använda den kunskap och de erfarenheter jag fått under mina år i civilsamhället i mitt arbete för klienter – barn som vuxna!

Isabella Kim

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh