5 december 2022

Om du befinner dig i en konflikt som rör barn, bodelning eller arv – överväg medling

På Insulander Lindh Advokatbyrå brinner vi för medling som konfliktlösningsmetod och samtliga medarbetare arbetar med medling, i ärenden som rör barn, bodelning och arv. Vi har på byrån en gedigen erfarenhet av medling och engagerar och vidareutbildar oss ständigt inom området.

Nyligen höll advokat Alexandra Lyckman och jag föreläsning om medling för studenter på juristprogrammet vid Karlstads universitet. Vi hoppas kunna inspirera och väcka studenters intresse för medling som konfliktlösningsmetod så att vi i framtiden kan bli fler engagerade medlare.

På Insulander Lindh Advokatbyrå brinner vi för medling som konfliktlösningsmetod och samtliga medarbetare arbetar med medling, i ärenden som rör barn, bodelning och arv. Vi har på byrån en gedigen erfarenhet av medling och engagerar och vidareutbildar oss ständigt inom området.

Vi har en tydlig medlingsmodell och struktur som vi arbetar efter och anpassar för de individuella parterna. Det är inte ovanligt att parter kommer till oss på medling och till en början uttrycker att de har svårt att se att en samförståndslösning ska vara möjlig. Ändå nås överenskommelser (enligt intern statistik) i 69 % av fallen.

En samförståndslösning är bra av flera olika skäl. Nedan listar jag några av de skäl jag ser för att välja att prova medling för att lösa en konflikt:

  • Medling är i de allra flesta fall både billigare och går snabbare än att tvista i domstol (enligt statistik 2018 från organisationen Cross-Border Family Mediators är medling 60 % billigare och 7 gånger snabbare än domstolsprocess)
  • En samförståndslösning innebär att parterna själva bestämmer och styr utgången till skillnad från ett domstolsbeslut som innebär att parterna helt överlämnar beslutanderätten i sina angelägenheter till en domstol som varken känner parterna, deras barn eller andra anhöriga.
  • Inom ramen för medling kan parterna diskutera och komma överens även i andra frågor s.k. ”mjuka frågor” som t.ex. kommunikation och samarbete. Dessa frågor är inte juridiska frågor (vårdnad, boende, umgänge) som domstolen kan besluta om men min uppfattning är att dessa frågor i många fall är nog så viktiga för parterna och om dessa kan lösas skapar det ofta bättre förutsättningar att nå en samförståndslösning även i de juridiska frågorna.
  • En samförståndslösning genom medling är ofta en mer långsiktigt hållbar lösning eftersom den är anpassad utifrån parternas behov och framtagen och accepterad av parterna själva.
  • Medling är ett forum för parter att samtala och lyssna på varandra på ett sätt de kanske inte tidigare gjort.
  • En samförståndslösning tenderar enligt min uppfattning att tära mindre på relationer och bidra till en fortsatt bättre kommunikation än ett domstolsbeslut.
  • När det gäller ärenden som rör barn där barnet många gånger uppfattar att det föreligger konflikter mellan föräldrarna kan det vara värdefullt för barnet att få höra att föräldrarna kommit överens och gemensamt beslutat var barnet ska bo, hur barnet ska träffa den andra föräldern eller dylikt.

Oftast när vi medlar gör vi det på uppdrag av domstolen i ett pågående mål om vårdnad, boende och umgänge eller i ett ärende om verkställighet. Vi hoppas dock att fler parter ska få kännedom om medling

i ett tidigare skede och därmed kunna undvika en domstolsprocess. Vi åtar oss även privata medlingar där parter kontaktar oss och kommer på medling utan att en domstolsprocess har inletts eller pågår parallellt.

Är ni intresserade av att testa medling för att lösa en konflikt som rör barn, bodelning eller arv är ni varmt välkomna att kontakta oss på Insulander Lindh Advokatbyrå, var i processen ni än befinner er.

Varmt välkomna att kontakta oss!


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh