9 juli 2012

Sambor kan inte lagen

Jag tänker ibland när jag träffar sambor som ska separera att det både är märkligt och väldigt olyckligt att det finns en sådan bristande kunskap om sambolagen.

Trots att sambolagen har funnits sedan 1987 är många helt okunniga om vad som gäller juridiskt som sambor, det visar en ny undersökning som länsförsäkringar låtit göra: http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/06/26/sambor-lever-i-falsk-trygghet/

Jag tänker ibland när jag träffar sambor som ska separera att det både är märkligt och väldigt olyckligt att det finns en sådan bristande kunskap om sambolagen. Den vanligaste okunskapen rör främst två saker; det ena är att sambor inte ärver varandra. Det andra är att de inte förstått att värdet på den gemensamma bostaden fördelas hälften var mellan dem alldeles oavsett om någon av dem betalat mer eller äger en större andel. Vill man inte ha en hälftendelning måste man skriva ett samboavtal. Det råder dock också en del missuppfattningar om vad man kan och inte kan skriva i ett samboavtal. Det bästa är att rådfråga en jurist som vet.

Jag skulle gärna nå ut med information om sambolagens innebörd på ett mer omfattande sätt i förebyggande syfte.

Mia Edwall Insulander
Advokat


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh