7 september 2023

Vad behöver jag göra rent juridiskt när en närstående går bort?

I samband med dödsfall av en närstående uppstår en lång lista över saker som behöver tas tag i. En lista som kan kännas övermäktig att hantera samtidigt som du är i sorg. Hanteringen av ett dödsbo kan i många fall kännas som ett heltidsarbete i sig och samtidigt ska du fortsätta hantera ditt vanliga liv som pågår trots dödsfallet. För att reda ut begreppen något tänkte jag lista upp tre olika delar som är bra att ha koll på rent juridiskt i samband med dödsfall.

Enligt lag ska det upprättas en bouppteckning, vilket är en förteckning över vilka som är dödsbo­delägare och eventuella efterarvingar samt vilka tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnar. I samband med bouppteckningen ska det hållas en så kallad bouppteckningsförrättning dit make/maka/sambo, dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas – både legala och testamentariska sådana, för det fall det finns ett testamente som frångår den legala arvsordningen. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och kan därefter betraktas som dödsboets ID-handling.

Trots att personen i fråga är avliden fortsätter det komma fakturor i den avlidnes namn, abonnemang löper oftast vidare, bostaden behöver tas hand om m.m. Detta kan sammanfattas som förvaltningen av dödsboet. Här kan det vara bra att agera rätt snabbt för att undvika onödiga kostnader. Ett tips är att ha koll på dödsboets post för att få en översikt över vilka fakturor som inkommer och därefter säga upp de abonnemang som inte längre behövs, exempelvis telefonabonnemang och tidnings­prenumerationer.

När bouppteckningen är registrerad kan nästa steg tas i avvecklingen av dödsboet. Om det är en ensam dödsbodelägare är bouppteckningen den enda behörighetshandlingen som krävs för att kunna avsluta banktillgodohavanden, sälja ev. bostadsrätt eller fastighet och liknande. Är det däremot flera dödsbo­delägare behöver en arvskifteshandling upprättas. Ett arvskifte är ett avtal mellan samtliga dödsbo­delägare som visar hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Arvskifteshandlingen kan reglera alltifrån vem som ska ta över vilka aktier till vem som ska ansvara för kommande deklaration för dödsboets räkning.

Omfattningen och komplexiteten av ett dödsbo varierar bl.a. beroende på hur många dödsbodelägare det är, om det finns ett testamente och hur det ska tolkas samt hur omfattande tillgångarna/skulderna som behöver hanteras är. Olika tolkningar av ett testamente kan exempelvis ändra förutsättningarna helt och hållet för vem som är behörig att vidta diverse åtgärder för dödsboets räkning. Vid minsta osäkerhet är det därför bra att boka tid hos en kunnig jurist/advokat på området som kan redogöra för förutsättningarna i det enskilda fallet. Varmt välkommen att boka tid hos oss för en konsultation!

Caroline Lindberg

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh