caroline-lindberg-2

Caroline Lindberg

Jurist

Caroline arbetar som

Caroline är specialiserad på arv och ekonomisk familjerätt. Juristexamen 2021 från Stockholms Universitet, med specialkurser i straffprocess och barnrätt. Examensarbete om barnets bästa vid fastställande av föräldraskap vid surrogatarrangemang.

Tidigare jobbat som jurist med arv och ekonomisk familjerätt på Familjens Jurist. Under studietiden arbetat med administration m.m. på de affärsjuridiska byråerna Hamilton Advokatbyrå och Advokatfirman Schjødt och på humanjuridiska Carlsson & Co Advokatbyrå.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh