anna-rainer

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Advokat

Anna arbetar som

Anna Rainer är särskilt inriktad på familjerätt (inkl. internationell familjerätt) och brottmål. Juristexamen 2014, och blev advokat 2021. Innan hon kom till Insulander Lindh 2019, jobbade hon på Advokatbyrån Elisabeth Fritz, och som barnrättsjurist på Rädda Barnen där hon deltog i arbetet att göra barnkonventionen till lag.

Vid sidan av familjerätt och brottmål, tar Anna också uppdrag inom ekonomisk familjerätt och som offentligt biträde i socialrättsliga mål. Stor erfarenhet av komplicerde tvister om vårdnad, boende och umgänge – med kompetens internationella ärenden, olovligt bortförande och kvarhållande av barn enligt Haagkonventionen.

Inlägg av Anna Rainer (f.d. Östberg)

13 september 2023

Vi söker uppsatspraktikanter

Vill du göra uppsatspraktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer? Vi söker uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar samt biträda med administrativa uppgifter m.m.

Nelly Hedberg
3 juni 2022

Högsta domstolen fastslår- Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling utgör artbrott

Inom den svenska straffrätten finns olika bestämmelser som reglerar vilket straff som ska dömas ut av domstolen. En grundläggande regel inom straffrätten är att påföljden fängelse ska väljas i sista hand.

Anna Rainer (f.d. Östberg)
23 september 2021

Förändringar i bedömningen kring vårdnadsansvaret

I syfte att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen genomfördes nyligen en lagändring i föräldrabalken 6 kapitlet 5 § 2 stycket som reglerar om vårdnaden om ett barn ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna.

Anna Rainer (f.d. Östberg)
20 december 2019

Vårdnadstvist, skillnad mellan fiktion och verklighet

”Marriage story” är en film som just nu finns på Netflix och är en riktig snackis inom populärkulturen. Filmen är ett tragikomisk och realistiskt relationsdrama om ett nutida par i New York som efter många år tillsammans väljer att gå skilda väger. Filmen börjar med en öppningsscen där historiens två huvudkaraktärer i ett försök att skapa en smidig, ärlig och schysst skilsmässa

Anna Rainer (f.d. Östberg)
placeholder
5 augusti 2019

Barnkonventionen blir lag

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, (Barnkonventionen) svensk lag i Sverige. Detta sker genom att konventionen inkorporeras i svensk lagstiftning, vilket innebär att konventionstexten utan förändringar, läggs in som en egen lag i den svenska lagboken med en översättning som bilaga. Konventionen blir genom detta en egen rättskälla.

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh