judith-reichel_farg

Isabella Kim

Advokat

Isabella är inriktad på barnrätt och brott mot barn, med särskild expertis inom sexualbrott (inkl. internetrelaterade sexuella övergrepp). Isabella har vidare ett stort engagemang för medling och vårdnadstvister där barnets bästa sätts i fokus.

Juristexamen 2010 från Uppsala universitet och advokatexamen 2015. Isabella har tidigare arbetat på Insulander Lindh mellan åren 2014-2017 och är nu tillbaka hos oss efter några års arbete som barnrättsjurist på ECPAT och Friends. På ECPAT arbetade Isabella bl.a. som stödperson för barn som utsatts för sexuell exploatering och har därmed stor vana att bemöta barn i svåra situationer.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh