5 maj 2022

Särskild företrädare för barn – trots goda intentioner kan barnens intressen inte tillgodoses med den nya lagstiftningen från den 1 juli 2021

Under många år har jag och flera av mina kollegor på byrån arbetat som särskilda företrädare för barn. Ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag också utbildar andra advokater och yrkesverksamma i. Uppdraget att tillvarata ett barns rätt i en utsatt situation är oerhört viktigt och kräver en hel del eftertanke, förberedelser och fingertoppskänsla.

Under många år har jag och flera av mina kollegor på byrån arbetat som särskilda företrädare för barn. Ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag också utbildar andra advokater och yrkesverksamma i. Uppdraget att tillvarata ett barns rätt i en utsatt situation är oerhört viktigt och kräver en hel del eftertanke, förberedelser och fingertoppskänsla.

Uppdraget innefattar att tillvarata barnets rätt under förundersökning och efterföljande rättegång när en närstående misstänks ha begått ett brott mot barnet eller när vårdnadshavarna inte kan förväntas tillvarata barnets rätt pga närståendeförhållande till den misstänkte.

Vi som under många år har arbetat med att företräda barn i rättsprocessen har nu ställts inför tillämpningsproblem med ny lagstiftning i frågan om skadestånd till barnen där effekterna av lagstiftningen tyvärr inte blir de avsedda.

Avsikten med den nya lagstiftningen från förra sommaren är att vi ska kunna bistå barnet i verkställighetsfrågor kring skadestånd, men trots påtalanden om diverse praktiska och advokatetiska frågor från Advokatsamfundet i remissvar inför lagstiftningen, har lagstiftningen utformats på ett vis som faktiskt inte fungerar i praktiken. Det här i sin tur medför att barn kommer i kläm och att flera advokater nu inte heller åtar sig uppdragen i avvaktan på klargörande av uppdraget.

Frågorna måste få en praktisk lösning snarast vilket också har lyfts av Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i brev till olika aktörer och i hennes mycket välformulerade blogginlägg av den 3 maj 2022 i frågan.

För barnens skull behöver frågorna snarast få en lösning!

Anna Hellron Wikström

Inlägg av Anna Hellron Wikström

6 september 2023

Vad kan ett målsägandebiträde hjälpa till med?

När man har blivit utsatt för brott har man i vissa fall rätt till ett eget ombud, ett s.k. målsägandebiträde. Uppdraget som ombud för ett brottsoffer är otroligt viktigt och kan komma att påverka hur målsäganden (personen som har utsatts för brottet) mår efter att processen är avslutad. Kostnaderna för advokatens arbete ersätts av staten.

Anna Hellron Wikström
placeholder
17 april 2018

Barn som utsatts för brott och uppdraget som särskild företrädare för barn

Något som blir tydligt när man arbetar som ombud och med att företräda barn som har utsatts för brott är hur otroligt lojala barn ofta är mot sina föräldrar, släktingar och familjens vänner. Barn är helt beroende av att de som ska skydda dem och värna om deras rättigheter vill dem väl. Tyvärr är det inte alltid så.

Anna Hellron Wikström
placeholder
4 januari 2017

112 – var god dröj

I mitt arbete som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn möter jag nästan dagligen personer som har blivit utsatta för brott. Förtroendet för mig som advokat och för poliserna som utreder brotten i en sådan här känslig situation är givetvis helt avgörande.

Anna Hellron Wikström
placeholder
30 juni 2016

Sommarlov – Idas sommarvisa och konflikt mellan föräldrar

Sommaravslutningen innebär för många barn ett löfte om lugn och ro, bad och barfotalek och tid med familjen. En hel del barn i Sverige står istället inför en tid av konflikter mellan upprörda föräldrar och en dragkamp som inte på något vis är förenlig med vad som är bäst för just det barnet.

Anna Hellron Wikström

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh