6 september 2023

Vad kan ett målsägandebiträde hjälpa till med?

När man har blivit utsatt för brott har man i vissa fall rätt till ett eget ombud, ett s.k. målsägandebiträde. Uppdraget som ombud för ett brottsoffer är otroligt viktigt och kan komma att påverka hur målsäganden (personen som har utsatts för brottet) mår efter att processen är avslutad. Kostnaderna för advokatens arbete ersätts av staten.

Uppdraget som målsägandebiträde handlar om att företräda en person som har utsatts för brott och ofta för allra första gången kommer i kontakt med polis och domstol. Som befinner sig i en utsatt position och många gånger i akut kris. Polisen kommer att informera om möjligheten till målsägandebiträde men fråga gärna polisen om en advokat (målsägandebiträde) om du har utsatts för brott. Om du känner till namnet på en advokat du/ditt barn gärna vill ha hjälp av kan du uppge den personens namn.

Målsägandebiträdets uppgift är att ta till vara målsägandens intressen i målet, lämna stöd och hjälp till målsäganden och att föra talan om skadestånd. Åklagare och polis har en helt annan objektiv roll och ska utreda brottet.

Ett aktivt målsägandebiträde stöttar och förbereder sin klient under hela processen, både under polisutredningen och vid rättegången. Målsägandebiträdet svarar på frågor om processen, beskriver hur polisförhör och förhandling går till, tar kontakter med polisen ang. t.ex. stödbevisning, hjälper till att framställa skadeståndsanspråk om åtal väcks, deltar och biträder dig aktivt under polisförhör och rättegången, går igenom och förklarar domar och beslut osv.

Under förhör ska målsägandebiträdet i första hand bevaka att förhören går rätt till och att inga ovidkommande eller onödigt kränkande frågor ställs, alltså se till att klienten inte utsätts för onödigt obehag. Det gäller både under polisförhör och vid förhören under en huvudförhandling (rättegång). Före rättegången går man igenom hur förhandlingen går till och vad som kommer att krävas av målsäganden i samband med förhandlingen. Vid själva förhandlingen har biträdet en viktig uppgift i att ge målsäganden ett allmänt personligt stöd. Biträdet skall också bevaka målsägandens intressen i olika handläggningsfrågor och kan för målsägandens räkning begära t. ex. att förhandlingen hålls inom stängda dörrar eller att förhöret med målsäganden skall äga rum i den tilltalades eller någon åhörares frånvaro.

Ett aktivt och skickligt målsägandebiträde som kommer in så tidigt som möjligt i processen är viktigt när det gäller lagföring av brott. Åklagarmyndigheten har publicerat en rapport avseende vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn där ett aktivt målsägandebiträde anges som den starkaste faktorn för lagföring.

Att ge det stöd och den juridiska hjälp som en person som har blivit utsatt för brott behöver är ett uppdrag som jag tänker kräver både fingertoppskänsla, medkänsla, värme och såklart kunskap om juridiken. Det innebär också att man måste våga ställa krav för klientens räkning när det faktiskt behövs.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på byrån. Vi har lång erfarenhet av uppdragen som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn och hjälper dig gärna vidare.

Anna Hellron Wikström

Inlägg av Anna Hellron Wikström

5 maj 2022

Särskild företrädare för barn – trots goda intentioner kan barnens intressen inte tillgodoses med den nya lagstiftningen från den 1 juli 2021

Under många år har jag och flera av mina kollegor på byrån arbetat som särskilda företrädare för barn. Ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag också utbildar andra advokater och yrkesverksamma i. Uppdraget att tillvarata ett barns rätt i en utsatt situation är oerhört viktigt och kräver en hel del eftertanke, förberedelser och fingertoppskänsla.

Anna Hellron Wikström
placeholder
17 april 2018

Barn som utsatts för brott och uppdraget som särskild företrädare för barn

Något som blir tydligt när man arbetar som ombud och med att företräda barn som har utsatts för brott är hur otroligt lojala barn ofta är mot sina föräldrar, släktingar och familjens vänner. Barn är helt beroende av att de som ska skydda dem och värna om deras rättigheter vill dem väl. Tyvärr är det inte alltid så.

Anna Hellron Wikström
placeholder
4 januari 2017

112 – var god dröj

I mitt arbete som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn möter jag nästan dagligen personer som har blivit utsatta för brott. Förtroendet för mig som advokat och för poliserna som utreder brotten i en sådan här känslig situation är givetvis helt avgörande.

Anna Hellron Wikström
placeholder
30 juni 2016

Sommarlov – Idas sommarvisa och konflikt mellan föräldrar

Sommaravslutningen innebär för många barn ett löfte om lugn och ro, bad och barfotalek och tid med familjen. En hel del barn i Sverige står istället inför en tid av konflikter mellan upprörda föräldrar och en dragkamp som inte på något vis är förenlig med vad som är bäst för just det barnet.

Anna Hellron Wikström

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh