21 maj 2024

Vad innebär jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?

Bodelning mellan makar aktualiseras både vid skilsmässa och vid dödsfall. Vid bodelning mellan makar skiljer man på giftorättsgods och enskild egendom. Om det inte finns någon enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente är huvudregeln att all egendom som makar äger utgör giftorättsgods. Utgångspunkten är då att all egendom ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

Vid bodelning till följd av dödsfall finns det dock en regel i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken som säger att den efterlevande maken har rätt att begära att vardera maken ska behålla sin andel av giftorättsgodset. Kort sagt innebär det att vardera maken behåller sin egendom. På så sätt undviks en likadelning av egendom, vilket kan vara tilltalande om den efterlevande maken är den mest förmögna av de två makarna och den avlidne maken har särkullbarn som ska ärva den avlidne. Genom att begära jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken kan den efterlevande maken säkerställa att dennes tillgångar inte tillfaller den avlidnes särkullbarn, utan särkullsbarnen ärver då endast ur den avlidne makens giftorättsgods.

Jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken kan i många fall uppfattas som en rätt krånglig regel, varför det är viktigt att vara införstådd med de juridiska effekterna av att begära jämkning innan man agerar.

Det är en rättighet som endast den efterlevande maken har enligt lag, och det krävs inga förhandsåtgärder för att kunna begära denna jämkning. Det är dock viktigt att den efterlevande maken aktivt begär jämkning, för det är inget som sker per automatik bara för att den efterlevande maken har större tillgångar. Det är därför avgörande att känna till sin rätt och agera i tid.

Trots möjligheten till jämkning enligt denna lagregel, är det klokt att gemensamt se över sin ekonomi och livssituation innan något händer. Denna regel är dessutom endast tillämplig vid dödsfall och inte vid skilsmässa. Om ni vill reglera vad som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom, kan det vara aktuellt att upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord får effekt vid bodelning både till följd av skilsmässa och dödsfall. Rekommendationen är alltid att ta hjälp av en jurist eller advokat som arbetar med familjerätt vid upprättande av viktiga familjerättsliga handlingar, för att undvika tolkningsfrågor och oönskade utfall.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!

Caroline Lindberg

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh