Agnes Ahrent

Jurist

Agnes Ahrent biträder i byråns alla typer av uppdrag och åtar sig uppdrag som

  • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
  • Medlare i familjemål
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Agnes Ahrent tog sin juristexamen vid Stockholms universitet i mars 2021 och arbetar på advokatbyrån sedan april 2021. Under utbildningen fördjupade sig Agnes inom familjerätt samt internationell privat- och processrätt. Hon skrev sitt examensarbete om jämkning av oskäliga avtalsvillkor och skillnaderna mellan familjerättsliga- och förmögenhetsrättsliga avtal. Samtidigt som Agnes skrev sitt examensarbete praktiserade hon på advokatbyrån.

Under studietiden arbetade Agnes bland annat som receptionist på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.