14 februari 2023

Är hen bara ute efter pengar? Kan en advokat hjälpa mig att komma överens med ”en sån”?

Som ombud i arvsärenden möter man många klienter som är upprörda eller uppgivna över att de har en girig motpart. ”Hen är bara ute efter pengar” är ett vanligt omdöme om motparten. Men är det verkligen så? Och hur kan man tänka för att lättare lösa sådana konflikter?

Alla dör en dag, och alla lämnar arvsfrågor efter sig i olika stor utsträckning. Som ombud i frågor som rör arv möter man klienter i ärenden där arvingar eller testamentstagare har olika uppfattningar om hur arvet efter den avlidne ska fördelas. Inte sällan ger klienten uttryck för att motparten struntar i vad som är rättvist eller i enlighet med den avlidnes vilja och bara försöker berika sig själv så mycket som möjligt.   

 Märkligt nog är det i princip aldrig någon av mina klienter som själv uppger att de faktiskt helt struntar i vad som är rättvist eller i enlighet med den avlidnes vilja. Mina klienter har alltid i vart fall något skäl till varför arvet bör fördelas mer i enlighet med deras önskan som inte handlar om att de vill berika sig själva. Även om det säkert kan finnas den som verkligen bara agerar utifrån ett egenintresse så tänker jag att jag någorlunda ofta borde ha klienter med den inställningen om det var vanligt. Men det har jag inte.  

 Ett grundproblem i många arvstvister är istället att de inblandade inte har en bra kommunikation, eller att de pratar ”olika språk”. Inte sällan anser båda sidor (om det bara är två parter) att deras inställning är den rätta. Och eftersom båda vet att den egna inställningen nog är den rätta så är den andra sidan förmodligen ute efter något annat än att det ska bli rätt, till exempel att få så mycket som möjligt själva.  

 När man vänder sig till en advokatbyrå kan man givetvis få hjälp att göra en juridisk analys av vad som skulle hända om arvsfrågorna skulle prövas rättsligt. Men någon man också kan få hjälp med är att försöka lösa frågan utan en prövning.  Med ett bra ombud går det att, om förutsättningarna är rätt, försöka förstå vad den andra sidan egentligen tycker. Ofta visar det sig att motsidan inte alls bara vill ha ”mer pengar”, utan själv anser sig kämpa för något som på något sätt är rätt. Min erfarenhet är att det kan vara den nyckel som behövs för att kunna låsa upp de värsta motsättningarna. Man behöver sedan inte hålla med motsidan om egentligen något, men min erfarenhet är att ökad förståelse för varandras inställning gör det lättare att finna lösningar, lättare att finna ro i ett avslut och lättare att få gå vidare utan allt vad en rättslig prövning innebär.  

Karl Oscar Rådström

Inlägg av Karl Oscar Rådström

25 mars 2024

Pensionsrätter i bodelning

Hur man ska hantera pensionsrätter vid skilsmässa är en inte helt okomplicerad fråga. Men den kan vara nog så viktig. Pensionsrätter kan representera stora värden och vara helt avgörande för att en make ska kunna få en ekonomiskt trygg tillvaro. Det är därför viktigt att veta vad ens pension skulle bli - både om man fortsätter som gift livet ut och vid en skilsmässa.

Karl Oscar Rådström
25 februari 2022

Tänk efter före om efterarv!

När en person går bort blir frågan om arv aktuell. I många fall ska den avlidnes egendom först ärvas av en person och sedan därefter ärvas vidare av en eller flera andra när den första arvtagaren har gått bort. Det andra arvet, när arvet går vidare från någon som har ärvt först, är efterarvet. Hur stort efterarvet ska vara kan ibland vara mycket komplicerat att avgöra. I de lite svårare fallen finns det därför all anledning att i god tid försöka tänka på hur det ska bli till slut.

Karl Oscar Rådström
3 mars 2021

De svåra riskbedömningarna

I mål om vårdnad, boende och umgänge är det inte ovanligt att en förälder påstår att barnet skulle utsättas för oacceptabla risker om det skulle umgås- eller bo med sin andra förälder.

Karl Oscar Rådström
13 maj 2020

Om goda råd är dyra

För de flesta är det självklart att träffa en läkare om man har frågor om sin hälsa. Lika självklart borde det vara att kontakta en jurist om man har ett problem som rör juridik – men det är det inte för alla.

Karl Oscar Rådström

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh