13 maj 2020

Om goda råd är dyra

För de flesta är det självklart att träffa en läkare om man har frågor om sin hälsa. Lika självklart borde det vara att kontakta en jurist om man har ett problem som rör juridik – men det är det inte för alla.

Även när det gäller juridiska frågor är det helt avgörande att välja rätt behandling. Vet man inte exakt vad man håller på med är det oklokt att försöka gissa sig till sin medicinering själv, oavsett om det rör läkemedel eller juridiska vägval.

Medan sjukvården är hårt subventionerad vet de flesta att juridiska tjänster kan kosta en slant. Rädslan för att det ska bli dyrt kan få en att dra sig för att kontakta en advokatbyrå. Juridiska tjänster är också väldigt svåra att ta på, det kan vara svårt att förstå vad man faktiskt ska få.

Efter att ha sett resultatet av många hemkomponerade kurer kan jag intyga att det oftast är betydligt billigare att kontakta en advokatbyrå än att försöka själv och göra fel – både i mänskligt lidande och oftast även ekonomiskt. Dessutom kan man många gånger få hjälp att betala för att få professionell hjälp vilket gör att kostnaden ofta inte är så stor som man på förhand tror.

I Sverige har försäkringsbolagen fått huvudansvaret för att privatpersoner ska få råd med juridiska tjänster. Om du har en hemförsäkring så har du en rättsskyddsförsäkring, en försäkring som i många fall betalar delar av kostnaden för ett juridiskt ombud och eventuell utredning. Vad rättsskyddsförsäkringen täcker bestäms i försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkor kan vara lite komplicerade att läsa men om man känner sig osäker kan man ofta få svar från försäkringsbolaget på telefon. Kommer man till en advokatbyrå kan man få hjälp med rättskyddsfrågor av sitt ombud.

Det finns även försäkringsbolag som har börjat sälja separata juristförsäkringar, ofta kollektivt tecknade genom fackförbund. Dessa ersätter som regel ett lite högre belopp än rättsskyddsförsäkringarna och täcker ett lite annat område. En sådan försäkring kan komplettera eller ersätta det belopp som går att få från rättsskyddsförsäkringen.

Den som inte kan få ersättning på annat sätt kan ha rätt till rättshjälp. Det kan man få hjälp av sitt ombud att söka och förutsätter att man inte har en för hög inkomst eller stor förmögenhet.

I vissa fall finns varken gällande försäkring eller möjlighet till rättshjälp. Då kan man behöva betala helt själv. Ofta kan ombudet anpassa sitt arbete och sina faktureringsrutiner så att det blir lätt att hålla kontroll över kostnaden. Även i dessa fall besparar man sig själv och sina anhöriga lidande om man gör rätt istället för fel. Ofta kostar juridiska råd mindre än man tror – och i förhållande till alternativet är de som regel inte dyra.

Karl Oscar Rådström

Inlägg av Karl Oscar Rådström

25 mars 2024

Pensionsrätter i bodelning

Hur man ska hantera pensionsrätter vid skilsmässa är en inte helt okomplicerad fråga. Men den kan vara nog så viktig. Pensionsrätter kan representera stora värden och vara helt avgörande för att en make ska kunna få en ekonomiskt trygg tillvaro. Det är därför viktigt att veta vad ens pension skulle bli - både om man fortsätter som gift livet ut och vid en skilsmässa.

Karl Oscar Rådström
14 februari 2023

Är hen bara ute efter pengar? Kan en advokat hjälpa mig att komma överens med ”en sån”?

Som ombud i arvsärenden möter man många klienter som är upprörda eller uppgivna över att de har en girig motpart. ”Hen är bara ute efter pengar” är ett vanligt omdöme om motparten. Men är det verkligen så? Och hur kan man tänka för att lättare lösa sådana konflikter?

Karl Oscar Rådström
25 februari 2022

Tänk efter före om efterarv!

När en person går bort blir frågan om arv aktuell. I många fall ska den avlidnes egendom först ärvas av en person och sedan därefter ärvas vidare av en eller flera andra när den första arvtagaren har gått bort. Det andra arvet, när arvet går vidare från någon som har ärvt först, är efterarvet. Hur stort efterarvet ska vara kan ibland vara mycket komplicerat att avgöra. I de lite svårare fallen finns det därför all anledning att i god tid försöka tänka på hur det ska bli till slut.

Karl Oscar Rådström
3 mars 2021

De svåra riskbedömningarna

I mål om vårdnad, boende och umgänge är det inte ovanligt att en förälder påstår att barnet skulle utsättas för oacceptabla risker om det skulle umgås- eller bo med sin andra förälder.

Karl Oscar Rådström

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh