karl-oscar-radstrom-2

Karl Oscar Rådström

Advokat

Karl Oscar arbetar som

Karl Oscar är specialiserad på ekonomisk familjerätt och barn, ofta i ärenden med internationella inslag. Juristexamen från Uppsala Universitet 2014. Arbetade först på Skatteverket men är sedan 2016 inriktad på familjerätt. Kom till Insulander Lindh 2020.

Som partsombud har han erfarenhet av komplicerade arvskiften, bodelningar, underhållsfrågor och mål om vårdnad, boende och umgänge. Är även medlare i familjemål och tar uppdrag som bodelningsförrättare.

Inlägg av Karl Oscar Rådström

25 mars 2024

Pensionsrätter i bodelning

Hur man ska hantera pensionsrätter vid skilsmässa är en inte helt okomplicerad fråga. Men den kan vara nog så viktig. Pensionsrätter kan representera stora värden och vara helt avgörande för att en make ska kunna få en ekonomiskt trygg tillvaro. Det är därför viktigt att veta vad ens pension skulle bli - både om man fortsätter som gift livet ut och vid en skilsmässa.

Karl Oscar Rådström
14 februari 2023

Är hen bara ute efter pengar? Kan en advokat hjälpa mig att komma överens med ”en sån”?

Som ombud i arvsärenden möter man många klienter som är upprörda eller uppgivna över att de har en girig motpart. ”Hen är bara ute efter pengar” är ett vanligt omdöme om motparten. Men är det verkligen så? Och hur kan man tänka för att lättare lösa sådana konflikter?

Karl Oscar Rådström
25 februari 2022

Tänk efter före om efterarv!

När en person går bort blir frågan om arv aktuell. I många fall ska den avlidnes egendom först ärvas av en person och sedan därefter ärvas vidare av en eller flera andra när den första arvtagaren har gått bort. Det andra arvet, när arvet går vidare från någon som har ärvt först, är efterarvet. Hur stort efterarvet ska vara kan ibland vara mycket komplicerat att avgöra. I de lite svårare fallen finns det därför all anledning att i god tid försöka tänka på hur det ska bli till slut.

Karl Oscar Rådström
3 mars 2021

De svåra riskbedömningarna

I mål om vårdnad, boende och umgänge är det inte ovanligt att en förälder påstår att barnet skulle utsättas för oacceptabla risker om det skulle umgås- eller bo med sin andra förälder.

Karl Oscar Rådström
13 maj 2020

Om goda råd är dyra

För de flesta är det självklart att träffa en läkare om man har frågor om sin hälsa. Lika självklart borde det vara att kontakta en jurist om man har ett problem som rör juridik – men det är det inte för alla.

Karl Oscar Rådström

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh