Karl Oscar Rådström

Advokat

Karl Oscar Rådström åtar sig uppdrag som

  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i ärenden rörande underhållsbidrag
  • Bodelningsförrättare
  • Medlare i familjemål
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge)

Karl Oscar Rådström är särskilt inriktad mot familjerätt och arbetar främst med ekonomisk familjerätt samt med ärenden om barn, även i ärenden med internationell anknytning. Som partsombud har Karl Oscar Rådström erfarenhet av att företräda klienter i komplicerade arvskiften, bodelningar, underhållsfrågor och mål om vårdnad- boende och umgänge. Utöver rollen som partsombud arbetar Karl Oscar Rådström även som medlare i familjemål och åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Karl Oscar Rådström tog juristexamen vid Uppsala universitet 2014 och började därefter på Skatteverket. Sedan 2016 är han huvudsakligen inriktad mot familjerätt. Karl Oscar Rådström började på Insulander Lindh Advokatbyrå i april 2020.