Karl Oscar Rådström

Jurist

Karl Oscar Rådström åtar sig uppdrag som

  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge)
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Karl Oscar Rådström arbetar särskilt med ekonomisk familjerätt men åtar sig även uppdrag inom flera av advokatbyråns övriga verksamhetsområden. Han har flerårig erfarenhet som ombud i bodelningar och arvskiften. Därtill upprättar Karl Oscar Rådström familjerättsliga avtal så som testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter och gåvobrev.

Karl Oscar Rådström tog juristexamen vid Uppsala universitet 2014 och började på Insulander Lindh Advokatbyrå i april 2020. Däremellan har han arbetat på Skatteverket, på juristbyrån Help Försäkring och på LEGIO advokatfirma. Från tidigare arbetsplatser har Karl Oscar Rådström med sig erfarenheter från en bred palett av rättsområden och ärendetyper, med den gemensamma nämnaren att människan alltid står i centrum.