25 mars 2024

Pensionsrätter i bodelning

Hur man ska hantera pensionsrätter vid skilsmässa är en inte helt okomplicerad fråga. Men den kan vara nog så viktig. Pensionsrätter kan representera stora värden och vara helt avgörande för att en make ska kunna få en ekonomiskt trygg tillvaro. Det är därför viktigt att veta vad ens pension skulle bli – både om man fortsätter som gift livet ut och vid en skilsmässa.

Pensioner behandlas olika i bodelningar beroende på hur de är ordnade. Allmän pension och premiepension ska inte tas upp i en bodelning. Har man däremot privat tecknade pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande (IPS) så ingår de i en bodelning om det inte bedöms att det skulle vara oskälig. Vad som är oskäligt är en juridisk bedömning och behöver avgöras från fall till fall.

Tjänstepensioner, som utgör en mycket viktig del av pensionen för många, får man ofta genom en försäkring som ens arbetsgivare tecknar. Sådan tjänstepension ingår vanligtvis inte i en bodelning. Här får man dock se upp lite om man själv eller ens make är företagare!

Högsta domstolen har 2022 i målet ”Bodelningen och konsultbolaget” klargjort att en tjänstepensionsförsäkring tecknad av ett företag som man har ett bestämmande inflytande över inte är undantagen från bodelning på samma sätt som andra tjänstepensioner. Företagaren behöver då visa att det skulle vara oskäligt att pensionsförsäkringen ingick i bodelningen för att den ska få undantas.

Det kan även finnas skäl att se närmare på situationer där en make löneväxlar i stor omfattning, och ersätter bodelningsbar lön med framtida ej bodelningsbara pensionsrätter.  

Om makar tycker att pensionsfördelningen dem emellan är ojämn, exempelvis för att en make arbetar mer medan en annan tar större ansvar för annat i deras liv, kan man ta till olika metoder för att utjämna skillnaden: överföra premiepension, spara pengar som enskild egendom åt den ena maken eller på annat sätt kompensera den make som annars får lägre pension.

Har du frågor eller funderingar kring pensioner i bodelning eller fördelningen mellan er makar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Karl Oscar Rådström

Inlägg av Karl Oscar Rådström

14 februari 2023

Är hen bara ute efter pengar? Kan en advokat hjälpa mig att komma överens med ”en sån”?

Som ombud i arvsärenden möter man många klienter som är upprörda eller uppgivna över att de har en girig motpart. ”Hen är bara ute efter pengar” är ett vanligt omdöme om motparten. Men är det verkligen så? Och hur kan man tänka för att lättare lösa sådana konflikter?

Karl Oscar Rådström
25 februari 2022

Tänk efter före om efterarv!

När en person går bort blir frågan om arv aktuell. I många fall ska den avlidnes egendom först ärvas av en person och sedan därefter ärvas vidare av en eller flera andra när den första arvtagaren har gått bort. Det andra arvet, när arvet går vidare från någon som har ärvt först, är efterarvet. Hur stort efterarvet ska vara kan ibland vara mycket komplicerat att avgöra. I de lite svårare fallen finns det därför all anledning att i god tid försöka tänka på hur det ska bli till slut.

Karl Oscar Rådström
3 mars 2021

De svåra riskbedömningarna

I mål om vårdnad, boende och umgänge är det inte ovanligt att en förälder påstår att barnet skulle utsättas för oacceptabla risker om det skulle umgås- eller bo med sin andra förälder.

Karl Oscar Rådström
13 maj 2020

Om goda råd är dyra

För de flesta är det självklart att träffa en läkare om man har frågor om sin hälsa. Lika självklart borde det vara att kontakta en jurist om man har ett problem som rör juridik – men det är det inte för alla.

Karl Oscar Rådström

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh