18 september 2023

Barnsamtal

Vi som arbetar här på byrån träffar och samtalar ibland med barn. Det kan bli aktuellt när vi medlar mellan barnets föräldrar, antingen på uppdrag av domstol eller för att föräldrarna vänt sig till oss privat för att få hjälp med att lösa en tvist om sina barn.

Vad är då syftet med att barn kommer och träffar oss medlare? Många föräldrar frågar sig vilken nytta det är för barnet att samtala om sin situation med oss medlare (som ju ska hjälpa föräldrarna att försöka hitta en lösning på tvisten), eftersom barnet i slutändan ändå inte får bestämma hur det ska bli. Andra tycker att barnet redan har involverats så mycket i tvisten, genom t ex samtal hos soc, och vill skona barnet från att ytterligare dras in i tvisten. Det är legitima invändningar och funderingar från föräldrarna. Tanken med barnsamtal hos oss är dock varken att barnet ska få bestämma hur tvisten ska lösas eller att barnet på ett olämpligt sätt ska bli indragen i tvisten mellan föräldrarna.

Det främsta skälet till att vi samtalar med barn är för att barn faktiskt har en lagstadgad rätt att få information och en möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Det kan t ex handla om hur barnet ska bo eller hur vårdnaden om barnet ska se ut. Barn till föräldrar som vill skona sina barn från att involveras i tvisten har kanske inte ens fått reda på att det pågår en domstolstvist eller vad som kommer hända framöver. Om vi har ett barnsamtal (efter samtycke från båda föräldrarna), informerar vi därför alltid om att båda föräldrarna vill det bästa för barnet, och att föräldrarna nu träffar oss medlare för att gemensamt försöka hitta den bästa lösningen för barnet. Men om föräldrarna inte kan komma överens, så kommer en domare att bestämma vad som blir bäst. Även om barnet kanske har bestämda åsikter i själva tvistefrågorna, är det viktigt att förmedla att barnet inte har något ansvar varken för uppkomsten eller utgången av tvisten genom att vara tydlig med att det är de vuxna som fattar besluten.

Tanken med barnsamtal är därmed inte heller att barnet ska ha eller ge konkreta svar på hur tvisten ska lösas. Ofta kan barnet dessutom ha motsägelsefulla känslor och önskningar. I stället syftar barnsamtalet till att ge barnet en möjlighet att framföra vad som är viktigt för barnet, såsom vad som gör barnet glad eller vad det tycker om att göra, om det är något barnet tycker är jobbigt, funderar på, är orolig för eller ser fram emot.

Förhoppningen efter barnsamtalet är att det som framkommit från barnet (och som barnet gett OK att vi delar med föräldrarna!) ska stödja föräldrarna att reflektera och nå fram till en lösning som underlättar och förbättrar för barnet.

Det viktigaste för oss medlare är att barnet inte ska uppleva samtalet som en kravfylld utfrågning, utan som ett möte där barnet på ett avslappnat sätt får möjlighet att berätta om sådant det tänker på och som är viktigt för barnet. Det är helt frivilligt för barnet att träffa oss och ibland vill eller har barnet nästan ingenting alls att säga, och så får det vara. I andra fall har barnet massor av idéer och tankar som kan hjälpa föräldrarna vidare i medlingen.

Lovisa Enander

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh