1800x900px_lovisa_enander_vers2

Lovisa Enander

Jurist

Lovisa arbetar som

Lovisa har stor inriktning på medling och som ombud i familjemål. Juristexamen 2020 från Uppsala Universitet, och började sedan på Insulander Lindh.

Stort engagemang i medling och skrev examensarbete om medling vid internationella bortföranden av barn med speciellt fokus på den omarbetade Bryssel II-förordningen. Aktiv i en kvinnojour under studietiden, och har under senare år genomgått medlarträning i Tyskland, inriktat på familjerättsliga situationer med internationella inslag.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh