Lovisa Enander

Jurist

Lovisa Enander biträder i byråns alla typer av uppdrag och åtar sig uppdrag som

  • Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
  • Medlare i familjemål
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden

Lovisa Enander tog sin juristexamen vid Uppsala universitet i mars 2020 och arbetar på advokatbyrån sedan augusti 2020. Under utbildningen fördjupade sig Lovisa i familjemedling samt internationell privat- och processrätt. Hon skrev sitt examensarbete om medling vid internationella bortföranden av barn med inriktning på tillämpningen av den omarbetade Bryssel II-förordningen. Samtidigt som Lovisa gjorde sitt examensarbete praktiserade hon på advokatbyrån.

Under studietiden har Lovisa Enander bl.a. engagerat sig i en kvinnojour. Genom arbetet på kvinnojouren har Lovisa erfarenhet av att samtala med människor i utsatta och svåra situationer.