Joakim Lyckman

Advokat, Delägare

Joakim Lyckman åtar sig uppdrag som

  • Boutredningsman
  • Bodelningsförrättare
  • Medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden

Joakim Lyckman arbetar brett inom den ekonomiska familjerätten, bl a med arvsrätt, bodelningar och generationsskiften. Han upprättar alla typer av familjerättsliga avtal, såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev. Sedan 2012 företräder han Läkare Utan Gränser i alla deras dödsboärenden.

Joakim Lyckman tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993. Han arbetade efter examen ett år på Advokatbyrå. Därefter har Joakim Lyckman i närmare 18 år arbetat på SEB där han inledningsvis specialiserade sig inom förmögenhetsförvaltning. Mellan åren 2002-2012 arbetade han som bankjurist inom SEB Private Banking, med specialisering inom den ekonomiska familjerätten.

Joakim Lyckman har under åren på SEB kontinuerligt deltagit i vidareutbildningar och fördjupat sina kunskaper inom såväl den nationella som den internationella ekonomiska familjerätten. Utöver detta har han genomgått utbildningar i förhandlingsteknik och ledarskap samt kurser inom aktiebolagsrätt, främst rörande familjerättsliga kompanjonavtal. Joakim Lyckman har även hållit föreläsningar internt inom SEB, såväl i som utanför Sverige.

Joakim Lyckman började på Advokatbyrån i mars 2012 och blev advokat år 2015.

Joakim Lyckman medverkar i advokatjouren i Vaxholm.