Välkommen!Delägarna Alexandra, Lotta och Mia

Insulander Lindh Advokatbyrå är en humanjuridisk advokatbyrå specialiserad på familjerätt, brottmål samt internationell privaträtt. Vår byrå kännetecknas av sitt stora engagemang och genuina intresse för privatpersoners rätt och rättigheter. Vår styrka bygger på vår specialistkompetens efter många års erfarenhet samt en mycket stor processvana. Vi talar svenska, engelska samt tyska.

Advokatbyrån biträder klienter och erbjuder rådgivning inom en rad humanjuridiska områden som t.ex. arvsrätt, bodelning, boutredning, faderskapsfrågor, homosexuella parrelationer, internationell familje- och privaträtt, samboförhållanden/samboavtal, testamente, umgängesrätt, underhåll till maka/make, underhåll till barn, vårdnad om barn, äktenskapsförord och äktenskapsskillnad. Advokatbyrån åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare och särskild företrädare för barn samt företräder brottsoffer/målsäganden.

Vill du praktisera hos oss?

Följ oss på sociala medier

Vi söker uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt och internationell privaträtt.

Är du intresserad tveka inte höra av dig till oss!

Facebook

Instagram

Välkommen till oss! Byrån har anställt Hedvig Ansjön som jurist. Hedvig har praktiserat hos oss under tiden hon skrev sin uppsats så vi vet redan hur duktig hon är på den familjerättsliga juridiken- särskilt samboförhållanden eftersom hennes uppsats handlade om sambors rättsliga skydd vid förhållandets upphörande. Hedvig kompletterar oss andra bra och förstärker vår specialistkompetens inom familjerätten. 💪 #välkommenhit #familjerätt #sambor
- Har du funderat på separation någon gång? 😳 - Älskling vi ses i rätten 😜  Det finns alternativa konfliktlösningsmetoder. Vi erbjuder medling vid bodelning och i konflikter som gäller barnen. Ta gärna den möjligheten istället för att tvista i domstol. #medling #konfliktlösning #familjerätt
En intressant dom från Högsta domstolen kom förra veckan som handlar om egenmäktighet med barn. Det är ett brott om du obehörigen skiljer ett barn under femton år från den som har vårdnaden - underlåtenhet att agera kan också vara att skilja ett barn från en förälder. Målet gäller en situation där en tonåring vill stanna kvar hos den förälder som inte har vårdnaden. Vårdnadsföräldern vet dock var barnet befinner sig och kan åka dit när som helst för att hämta barnet. Begår den förälder där barnet vistas då ett brott trots att den förklarat att barnet måste återvända till den andre föräldern men barnet vägrar? Nej- HD friar föräldern från egenmäktighet med barn och skriver att man måste beakta barnets vilja trots att det är ett brottmål - HD poängterar också att kriminaliseringen skedde i en tid då synen på barn var annorlunda än idag. Heja HD💪  ett rättsfall i tiden med tydligt barnperspektiv - det är precis vad som behövs i tider där föräldrar bråkar allt mer och fler barn far illa. Läs Högsta domstolens dom 28 juni 2017 mål nr B 1918-16 #högstadomstolen #prejudikat #egenmäktighetmedbarn
Ibland behöver man lite ledigt även som advokat😉 att rida är ett bra sätt att stressa av- det kräver full närvaro 🐎🐎🐎
Hur förvarar man sitt testamente? Fortfarande finns inget särskilt register där testamenten kan registreras som däremot finns gällande äktenskapsförord. Det innebär att testamenten inte alltid återfinns och man då inte kan beakta den avlidnes sista vilja. Trots flera motioner till riksdagen om införande av testamentsregister har så ännu ej skett. Man rekommenderar att bevara testamentet på ett säkert ställe - men var är det? Hur många har fortfarande bankfack idag? Dags för en lagändring.. #testamente
Sommarmiddag med bästa kollegorna. Saknade några men höll ställningarna ändå😉💪
Som nyinvald i Advokatsamfundets styrelse känns det väldigt spännande att få arbeta med utmaningarna för advokatkåren, försvara advokatens kärnvärden och värna rättssäkerheten -  Advokaten fyller en viktig funktion i samhället #advokat
Fullmäktigemöte i advokatsamfundet - spännande omröstning om ny ordförande samt vice ordförande. #advokatsamfundet

Ur bloggen

Mia Edwall Insualnder

Se barnet!

I februari 2017 blev betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) klar och överlämnades till Regeringen. Syftet med utredningen var att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge tillämpas samt ta ställning till om de behöver ändras för att stärka barnrättsperspektivet.
Joakim Lyckman

Vad innebär det att klientens intressen sätts främst?

När du utbildas till jurist och sedermera arbetar som advokat på en advokatbyrå uppfostras du till ett tankesätt att alltid sätta klientens intressen främst ur ett juridiskt perspektiv som inte alltid behöver överensstämma med hur man ser på det ur moralisk synvinkel.
Anna Hellron

112 - var god dröj

I mitt arbete som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn möter jag nästan dagligen personer som har blivit utsatta för brott. Förtroendet för mig som advokat och för poliserna som utreder brotten i en sådan här känslig situation är givetvis helt avgörande.
Alexandra Lyckman

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.
Öppen spis med julkrans och tomte

Rädda barnen!

Barn som far illa berättar sällan om det själva. I år har advokatbyrån skänkt en julgåva till Rädda barnen, som gör ett så viktigt arbete.
Kvinna sitter vid dator

Är du jurist och vill jobba hos oss?

Är du jurist och vill jobba hos oss? Vi söker nu en medarbetare som har erfarenhet av att arbeta med familjerätt sedan tidigare. Skicka in ditt CV redan idag!

Samarbete

Läkare utan GränserInsulander Lindh advokatbyrå samarbetar med Läkare utan gränser i Sverige. Samarbetet innebär att vi till en reducerad kostnad bistår Läkare Utan Gränser i ärenden där de förekommer som testamentstagare.