Välkommen!Delägarna Alexandra, Lotta och Mia

Insulander Lindh Advokatbyrå är en humanjuridisk advokatbyrå specialiserad på familjerätt, brottmål samt internationell privaträtt. Vår byrå kännetecknas av sitt stora engagemang och genuina intresse för privatpersoners rätt och rättigheter. Vår styrka bygger på vår specialistkompetens efter många års erfarenhet samt en mycket stor processvana. Vi talar svenska, engelska samt tyska.

Advokatbyrån biträder klienter och erbjuder rådgivning inom en rad humanjuridiska områden som t.ex. arvsrätt, bodelning, boutredning, faderskapsfrågor, homosexuella parrelationer, internationell familje- och privaträtt, samboförhållanden/samboavtal, testamente, umgängesrätt, underhåll till maka/make, underhåll till barn, vårdnad om barn, äktenskapsförord och äktenskapsskillnad. Advokatbyrån åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare och särskild företrädare för barn samt företräder brottsoffer/målsäganden.

Vill du praktisera hos oss?

Följ oss på sociala medier

Nu söker vi uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt och internationell privaträtt.

Är du intresserad tveka inte höra av dig till oss senast den 30 april 2017.

Facebook

Instagram

Starkt jobbat av alla på byrån (nästan😏) som sprang vårruset idag!💪
Den här tjänar som inspiration på en skilsmässobyrå😉 det går alltid att försöka hitta konstruktiva vägar i en jobbig skilsmässa. Vi arbetar tex också med medling vilket ofta kan leda till en samförståndslösning istället för en lång och uppslitande tvist. Inspirerande bok! #lyckligtskild #norstedts #skilsmässopodden #finnsdetlyckligaskilsmässor?
Wohooo! Snart är hon advokat! Examen klar idag för Josefin👊 bästa nya juristen! 😀
Att vara gift eller tillsammans ett helt liv är inte lätt. Ca hälften av alla i Sverige som är gifta eller sambo skiljer sig/separerar. Chansen att relationen håller är dock större om man pratar om ekonomin - det är viktigt att veta vad den andre tjänar eller har för pension tex för att kunna bedöma vem som ska betala vad. Det är viktigt att diskutera, medan man fortfarande har förtroende för varandra, vad som skulle hända ekonomiskt vid en skilsmässa eller dödsfall - hur klarar man sig då? Behöver man en livförsäkring eller ska ett äktenskapsförord kanske ändras med tanke på hur man levt? Våga prata med varandra! Det fina med att se ett 'äldre' par hålla varandra i handen på stan är att man känner tillförsikt ändå kring parrelationens överlevnad och positiva följder😉💖 #parrelation #skilsmässa #pratamedvarandra
Idag pratar vi arvsrätt i juridikskolan - kolla - http://www.tv4play.se/program/link?video_id=3914814 #nymo #vardagsjuridik #tv4
Spela schack med döden?  Vem ärver dig när du dör? Klarar du dig ekonomiskt om du blir ensam och vem tar hand om barnen? Jobbiga frågor att tänka på men viktiga - arvstvisterna ökar, vi bråkar alltmer om vårt arv. Att tänka efter innan det är försent innebär att de överlevande kanske inte behöver bråka. Juridikskolan fortsätter i Nyhetsmorgon imorgon kl 8.20. Titta då!  #nyhetsmorgon #nymo #tv4 #juridikskola #testament
Inser att många är lika oförberedda på en skilsmässa eller dödsfall i familjen som på att det ska bli krig. Det är krisberedskapsvecka i Sverige där MSB ( myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vill öka vår medvetenhet och förberedelse för samhällskriser. Tanken 'vad skulle hända mig om.. hur klarar jag mig då?' Måste man ställa sig även i privatlivet - när kriget bryter ut är det för sent 😬#krisberedskapsveckan #familjerätt #vadskullehändaom #familjerätt #klararjagmigekonomiskt
Nya blommor på byråns balkong 🌸 skönt att vila ögonen på vid tuffa förhandlingar. 😏

Ur bloggen

Mia Edwall Insualnder

Se barnet!

I februari 2017 blev betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) klar och överlämnades till Regeringen. Syftet med utredningen var att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge tillämpas samt ta ställning till om de behöver ändras för att stärka barnrättsperspektivet.
Joakim Lyckman

Vad innebär det att klientens intressen sätts främst?

När du utbildas till jurist och sedermera arbetar som advokat på en advokatbyrå uppfostras du till ett tankesätt att alltid sätta klientens intressen främst ur ett juridiskt perspektiv som inte alltid behöver överensstämma med hur man ser på det ur moralisk synvinkel.
Anna Hellron

112 - var god dröj

I mitt arbete som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn möter jag nästan dagligen personer som har blivit utsatta för brott. Förtroendet för mig som advokat och för poliserna som utreder brotten i en sådan här känslig situation är givetvis helt avgörande.
Alexandra Lyckman

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.
Öppen spis med julkrans och tomte

Rädda barnen!

Barn som far illa berättar sällan om det själva. I år har advokatbyrån skänkt en julgåva till Rädda barnen, som gör ett så viktigt arbete.
Kvinna sitter vid dator

Är du jurist och vill jobba hos oss?

Är du jurist och vill jobba hos oss? Vi söker nu en medarbetare som har erfarenhet av att arbeta med familjerätt sedan tidigare. Skicka in ditt CV redan idag!

Samarbete

Läkare utan GränserInsulander Lindh advokatbyrå samarbetar med Läkare utan gränser i Sverige. Samarbetet innebär att vi till en reducerad kostnad bistår Läkare Utan Gränser i ärenden där de förekommer som testamentstagare.